Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry

Suomen Kansanopistoyhdistys on Suomessa toimivien kansanopistojen edunvalvoja ja yhtenäinen ääni. Yhdistys edistää toiminnallaan sivistyksellistä tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista. Se tukee kansanopistoliikkeen moniarvoisuudesta ja erilaisista aatetaustoista rakentuvaa sivistystehtävää sekä vahvistaa kansanopistoliikkeen yhtenäisyyttä. Kansanopistoyhdistys on myös monialainen koulutuspolitiikan kehittäjä ja aktiivinen vaikuttaja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Yhdistyksen jäseniä ovat 74 Suomessa toimivaa kansanopistojen ylläpitäjää.

Suomen Kansanopistoyhdistyksen perustamiskokous pidettiin vuonna 1905 Länsi-Uudenmaan kansanopistossa Vihdissä. Ensimmäisen kerran kansanopistoväki kokoontui kuitenkin jo kesällä 1896. Lue ensimmäisen kansanopistokokouksen pöytäkirja

Lue lisää Kansanopistoyhdistyksen historiasta

Vaikuttaminen

Vaikuttaminen on yhdistyksen järjestöpoliittista vaikuttamistyötä, jossa sen tavoitteita edistetään suoralla poliittisella yhteydenpidolla ja jäsen- sekä yhteistyöjärjestöjen kautta. Lisäksi osallistutaan julkiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhdistyksen toimintoja toteutetaan kokonaisvaltaisesti vaikuttamisen tavoitteiden mukaisesti.

Lue lisää vaikuttamistyöstä

Kansanopistoyhdistyksen palvelut

Yhdistyksen palveluita ovat vaikuttamistoiminnan lisäksi kehittämis-, tiedotus- ja viestintä- sekä muut jäsenpalvelut. Kehittämistoiminnalla tuetaan opistojen yhteisen osaamisen kehittymistä ja huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittymisestä strategisesti tärkeillä toiminnan osa-alueilla, kuten uudet sivistystehtävät, sivistyspedagoginen osaaminen, kansanopistojohtaminen, digiosaaminen, ohjaava opettajuus sekä kestävä kehitys.

Lue lisää kehittämistoiminnasta

Kansanopistoyhdistyksen tiedotus- ja viestintäpalveluilla edistetään kansanopistojen tunnettuutta ja valtakunnallista näkyvyyttä. Yhdistys viestii kansanopistoille ja niiden työntekijöille ajankohtaisesta koulutuspolitiikasta ja opistoasioista.

Kansanopistojen yhteisyyden vahvistaminen

Kansanopistoyhdistys korostaa kansanopistojen merkitystä moniarvoisina ja monialaisina, pohjoismaiseen traditioon perustuvana kokonaisuutena. Yhdistys aktivoi opistojen henkilöstöä osallistumaan yhdistyksen eri toimintoihin. Kansanopistopedagogiikkaa käsitellään läpileikkaavana teemana yhdistyksen hankkeissa ja tilaisuuksissa.

Lue lisää tulevista tilaisuuksista