Kansanopistojohtajien koulutusohjelman sisältö ja aikataulu

Koristekuva.

Koulutusohjelma kestää marraskuusta 2023 huhtikuuhun 2025. Koulutus koostuu lähi- ja etäkoulutuspäivistä sekä lyhyemmistä koulutustuokioista. Koulutuspäivissä toteutamme myös vertaisvalmennustyöskentelyä pienryhmissä. Lisäksi työskentelemme yhteisellä verkkoalustalla sekä itsenäisesti oppien.

Koulutusosiot

Yhteisöllinen toimintakulttuuri ja osallistava johtajuus, 2 op

Marraskuu 2023 – huhtikuu 2025

Sisältö:
Osallistavan toimintakulttuurin periaatteet ja menetelmät (toimintaa ohjaavat arvot), osallistava johtajuus. Merkityksellisyyden kokemus osana yhteisöllistä toimintakulttuuria. Toimijuus käytännössä, vastuunkanto ja päätöksenteko. Kokeilu- ja luottamuskulttuuri. Ennakoiva ja oppiva toimintakulttuuri. Vuorovaikutus ja viestintä.

Koulutusosiossa:
Saat tietoa osallistavan toimintakulttuurin ja yhteisöllisen johtamisen taustalla vaikuttavista teorioista. Opit soveltamaan ja kehittämään osallistavan ja oppivan toimintakulttuurin menetelmiä ja käytäntöjä omassa johtamistyössäsi. Opit johtamaan itseäsi ja kehittämään itsetuntemustasi.

Koulutuspäivät:

 • Pe 3.11.2023 klo 10-16, lähipäivä Tampere, Orientaatio, itsensä johtaminen, kehittämissuunnitelman aloitus
 • Ti 12.12.2023 klo 9-16, etäyhteydellä, Vuorovaikutuksen kehittäminen
 • Ke 13.11.2024 klo 9-16, etäyhteydellä, Osallistava ja oppiva toimintakulttuuri, osallistava johtajuus
 • Ke 23.4.2025 klo 10-16, lähipäivä/etäyhteydellä, Arvot ja etiikka, merkityksellisyyden kokemus osana yhteisöllistä toimintakulttuuria

Kouluttajat:
yliopistonopettaja Jari Kinnula, Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti
yliopistonopettaja Kirsi Järvinen, Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti

Kestävän tulevaisuuden varmistava johtajuus, 3 op

Tammikuu 2024 – toukokuu 2024

Sisältö:
Arvot johtamisessa. Strateginen johtaminen kohti tulevaisuuksia. Kestävyysosaamisen kehittäminen kaikilla organisaatiotasoilla. Kestävän kehityksen johtamisen ydinprosessit. Toimintatavat, rakenteet ja mittarit kohti kestävää toimintakulttuuria.

Koulutusosiossa:
Saat opistoosi tietopääomaa ja työkaluja ekososiaalisen sivistyksen toteuttamiseksi arjessa. Saat työkaluja ja valmiuksia kestävän tulevaisuuden toimintakulttuurin luomiseen ja opit resurssiviisaita prosesseja. Yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta uudistaa omaa työtäsi ja johtajuuttasi.

Koulutuspäivät:

 • Ti 30.1.2024 klo 10-16, lähipäivä Helsinki, Minkälainen johtaja mahdollistaa uudistamisen – arvot johtamisessa
 • Pe 12.4.2024, lähipäivä, Strateginen johtaminen kohti tulevaisuuksia. Tämä koulutuspäivä toteutetaan Kansanopistojen Rehtoripäivien 2024 yhteydessä.
 • Ti 23.4.2024 klo 9-16, etäyhteydellä, Kestävyysosaamisen kehittäminen kaikilla organisaatiotasoilla
 • Ti 21.5.2024 klo 9-16, etäyhteydellä, Minkälaiset toimintatavat, rakenteet ja mittarit johtavat kohti kestävää toimintakulttuuria?​ ​

Kouluttajat:
ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen opettaja Elina Hinkkanen, Suomen ympäristöopisto Sykli
kouluttaja Tiina Taipale, Suomen ympäristöopisto Sykli
yhteistyöjohtaja Nina Maarit Partanen, Suomen ympäristöopisto Sykli
futuristi Niko Herlin, Great Minds
strategi Kirsi Kostia, Great Minds

Kansanopistojohtamisen ydinosaamisen vahvistaminen, 3 op

Marraskuu 2023 – joulukuu 2024

Sisältö:
Kansanopistoja koskeva lainsäädäntö, toiminnan ja talouden suunnittelu, hyvä hallinto. Henkilöstöjohtamisen periaatteet. Pedagogiikan johtaminen ja keskeiset työkalut.

Koulutusosiossa:
Osaamisesi lainsäädännön ja rahoitusjärjestelmän periaatteiden soveltamiseen vahvistuu sekä strategisessa suunnittelussa että yksittäisten päätösten perustana. Saat tukea henkilöstön johtamiseen ja opit uusia menettelytapoja sopimusten tulkintatilanteiden ratkaisemiseen. Saat syventyä yhdessä kollegojen kanssa kansanopistopedagogiikkaan ja kehittää sitä yhdessä muiden kanssa. Saat uusia työkaluja pedagogisen johtamisen tueksi

Koulutuspäivät:

 • Ke 29.11.2023 klo 10-16, lähipäivä Helsinki, Tämä koulutuspäivä järjestetään Kansanopistojen hallinto- ja talouspäivän 30.11.2023 yhteydessä.
 • Ke 14.2.2024 klo 10-16, etäyhteydellä
 • Ti 19.3.2024 klo 8.30-10.30, etäyhteydellä
 • Ma 29.4.2024 klo 12-16, etäyhteydellä
 • Ma 2.9.2024 klo 14-16, etäyhteydellä, Kansanopiston pedagoginen johtaminen
 • Ma 30.9.2024 klo 14-16, etäyhteydellä, Kansanopiston pedagoginen johtaminen
 • Ma 28.10.2024 klo 14-16, etäyhteydellä, Kansanopiston pedagoginen johtaminen
 • Ma 2.12.2024 klo 14-16, etäyhteydellä, Kansanopiston pedagoginen johtaminen

Kouluttajat:
pedagoginen rehtori Juha Kaivola, Turun kristillinen opisto
kehityspäällikkö Jorma Kallio, STEP-koulutus
talouspäällikkö Juha Taavitsainen, Lahden kansanopisto
työmarkkina-asiantuntija Jukka Laakkonen, Sivista
toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, Kansanopistoyhdistys

Verkostojohtaminen ja asiakaslähtöinen ote johtajuudessa, 3 op

Syyskuu 2024 – huhtikuu 2025

Sisältö:
Johtaminen muutoksessa ja verkostoissa osana verkostoitunutta ympäristöä. Palvelumuotoiluajattelu: asiakasprofilointi, asiakashankinta ja asiakaslähtöisyys kansanopiston koulutustehtävien uudistamisessa. Asiakaskokemus ja palvelupolkujen rakentaminen.

Koulutusosiossa:
Saat ymmärrystä johtamisen merkitykseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Opit kehittämään lähestymistavan, joka keskittyy palveluiden käyttäjien tarpeisiin ja kokemuksiin. Pääset pohtimaan ja kehittämään asiakaslähtöistä otetta kansanopistojen koulutustehtävän uudistamisessa

Koulutuspäivät:

 • To 19.9.2024 klo 10-16, lähipäivä Tampere, Oma ammatti-identiteetti ja toimijuus
 • To 30.1.2025 klo 9-16, etäyhteydellä, Johtaminen muutoksessa ja verkostoissa
 • Ke 19.3.2025 klo 9-16, etäyhteydellä, Palvelumuotoilu ja asiakaslähtöinen ote
 • To 24.4.2025 klo 10-16, lähipäivä/etäyhteydellä, Kehittämissuunnitelmani – Miten rakennamme yhteisen tulevaisuuden?

Kouluttajat:
yliopistonopettaja Jari Kinnula, Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti
yliopistonopettaja Kirsi Järvinen, Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti

*pidätämme oikeuden muutokseen