Kansanopistojohtaminen

Kansanopiston hallinto ja johtaminen ovat yhdistyksen tärkeä kehittämisteema. Vuosittain järjestetään marraskuussa Kansanopistojen hallinto- ja talouspäivä sekä keväällä Rehtoripäivät, joissa aiheena ovat oppilaitoksen toiminnan ajankohtaiset teemat ja johtaminen. Lisätietoja tilaisuuksista löydät Tapahtumat-sivuilta. Kansanopistoyhdistys järjestää myös koulutusta kansanopistojen johtajille.

Syksyllä 2023 käynnistämme Kansanopistojohtajien koulutusohjelman, jossa kansanopistojen johtajat voivat vahvistaa osaamistaan ja tietoperustaansa kansanopistojohtamisen asiantuntemusalueissa sekä syventää johtamisosaamistaan vastaamaan tulevaisuuden kansanopistojohtamisen tarpeita. Koulutusohjelma on suunnattu uudemmalle ja kokeneemmalle opistojohdolle (koulutusjohtajat, rehtorit, talousjohtajat ja muut johtajat).