Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Elinikäinen oppiminen ja jatkuva oppiminen ovat keskeisiä teemoja Kansanopistoyhdistyksen ja kansanopistojen toiminnassa. Jatkuvaan oppimiseen liittyy hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Sen tavoitteena on, että aikaisemmin opitut taidot voidaan hyödyntää tulevissa koulutuksissa ja työelämässä siten, ettei samoja asioita tarvitsisi opiskella uudestaan.

Kansanopistoissa järjestetään hyvin paljon eri pituisia ja sisältöisiä koulutuksia, jotka eivät perustu tutkintojen lakisääteisiin perusteisiin. On tärkeää tunnistaa ja tunnustaa kansanopistoissa suoritetut opinnot ja niissä hankittu osaaminen. Kansanopistoissa hankitusta osaamisesta voi olla merkittävää hyötyä jatkokoulutuksessa, työelämässä tai esimerkiksi järjestötoiminnassa.

Kansanopisto-opinnoissa hankittua osaamista voi todentaa kansalliseen Koski-tietojärjestelmään viedyillä opintosuorituksilla, jotka löytyvät opiskelijan Oma Opintopolku-palvelusta. Lisäksi hankittua osaamista voi todentaa esimerkiksi digitaalisilla osaamismerkeillä.

Digitaaliset osaamismerkit

Digitaaliset osaamismerkit ovat hyvä tapa tunnistaa ja tunnustaa omaa osaamista sekä opiskelussa, työpaikalla että vapaa-ajan harrastuksissa. Digitaaliset osaamismerkit ovat todiste siitä, että osaa jonkun tietyn taidon ja ne tekevät osaamista näkyväksi myös muille.

Suomen Kansanopistoyhdistys on kehittänyt monia omia digitaalisia osaamismerkkejä ja jakanut niitä eri hankkeiden yhteydessä.

Kansanopistoyhdistyksen luomat osaamismerkit:

  • Aikuisten perusopetus kansanopistoissa
Aikuisten perusopetus kansanopistossa -osaamismerkki.
  • Kansanopiston digiosaaja -osallistumismerkki
Kansanopiston digiosaaja -osaamismerkki.
  • Kansanopistojohtamisen koulutusohjelma, johon kuuluu: Kansanopistojohtamisen perusteet, Kansanopiston talous- ja henkilöstöjohtaminen, Kansanopistojohtamisen säädösperusta ja Strategisen johtamisen, laadunhallinnan ja muutoksen työkalut kansanopistoissa. Lue lisää kansanopistojohtamisen koulutusohjelmasta.
Kansanopistojohtamisen koulutusohjelman osaamismerkki.

Kansanopistoyhdistys on ollut mukana kehittämässä seuraavia merkkejä:

  • Transformer2030 – Opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina
Transformer 2030 muutosagenttikoulutus - osaamismerkki
  • Arjen kansalaistaitaja -osaamismerkkiperhe.
Maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen osaamismerkki.

Lue lisää Arjen kansalaistaitaja -osaamismerkkiperheestä Kansanopistoyhdistyksen Peda.net-sivustolla. Sivustolla on myös ohjeet ruotsiksi.

Yhdistys on enimmäkseen käyttänyt osaamismerkkejä koulutushankkeissa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä. Osaamismerkkejä onkin jaettu hankkeiden koulutustilaisuuksien jälkeen, ja ne ovat toimineen osaamisen todistuksina. Osaamismerkkejä voi jakaa muiden tietoisuuteen eri sosiaalisen median kanavoilla kuten LinkedInissä ja Facebookissa.

Lue lisää digitaalisista osaamismerkeistä Badge Finland -sivustolta.

TAI

Lisätietoa Kansanopistoyhdistyksen digitaalisista osaamismerkeistä saat koordinaattori Anni Henricsonilta, anni.henricson(at)kansanopistot.fi.

Todennetun osaamisen rekisteri, KOSKI

KOSKI on kansallinen opintosuoritus- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu. Se kokoaa yhteen paikkaan eri tietovarannoissa olevat opintosuoritus- ja tutkintotiedot kaikilta koulutusasteilta. Palvelusta on saavilla tarvitut koulutustiedot luotettavasti. Palvelu edistää elinikäistä oppimista ja parantaa tietojen käytettävyyttä.

Vapaan sivistystyön koulutusten siirtämistä KOSKI-palveluun on kehitetty vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevassa työryhmässä vuonna. Ryhmässä kansanopistoja edusti Kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäsen Juha Kaivola. Ryhmän työstä on julkaistu muistio.

Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistio

Kansanopistoyhdistyksen omassa Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen taustaryhmässä on kehitetty kansanopistokoulutusten siirtämistä KOSKI-palveluun, ja edistetty kansanopistojen koulutusten tunnustamista osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää.