Kansanopistojen tulevaisuuskuvat – kansanopistot vuonna 2035

Kansanopistoyhdistys ja kansanopistot ovat toteuttaneet yhteistä tulevaisuustyötä vuosina 2022 ja 2023. Tulevaisuustyöskentelyn tavoitteena oli muodostaa jaettua tulevaisuusnäkemystä, vahvistaa muutosvalmiutta ja jäsentää vaihtoehtoisia tulevaisuuspolkuja opistoille toimia erilaisissa toimintaympäristöissä.

Tulevaisuuskuvat julkaistiin Kansanopistokokouksessa Jyväskylässä 11.-12.10.2023. Tulevaisuuskuvissa oppiva yhteisö on kansanopistojen toiminnan ydin, joka muodostaa perustan tulevaisuuskuvien toteutumiselle. Aina kun edistämme jotain, kokoamme erilaisia ihmisiä tehtävän ympärille.

Tulevaisuuskuvissa kansanopistojen keskeisiä yhteisiä tavoitteita ovat ekososiaalisen sivistyksen edistäminen, rohkeasti digitaalinen kansanopisto, tehtävät sivistystyön ytimessä sekä yhteistyön organismi, joka mahdollistaa uudenlaisen skaalattavan yhteistyön kansanopistojen ja yhteistyökumppaneiden kesken.

Kansanopistojen tulevaisuuskuva 2035: Ekososiaalinen sivistys, Rohkeasti digitaalinen, Yhteistyön organismi ja Sivistystyön ytimessä.
Kansanopistojen tulevaisuuskuva 2035: Ekososiaalinen sivistys, Rohkeasti digitaalinen, Yhteistyön organismi ja Sivistystyön ytimessä.