Hyödylliset linkit

Valtionosuusrahoitus

Kansanopistojen valtionosuusrahoituksen määräytymisen perusteena ovat opiskelijaviikkoa kohden määrätty yksikköhinta ja opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistama opiskelijaviikkojen määrä. 

Opetushallituksen julkaisussa Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus – Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2022 selvitetään myös kansanopistojen valtionosuusrahoituksen määräytyminen ja yksikköhinnan laskenta.

Lue Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus -julkaisu.

Raportti kansanopistojen yksikköhinnoista ja valtionosuuden laskennallisista perusteista vuodelle 2022

Valtionosuudet maksetaan kuukausittain kunkin kuukauden 11. päivään mennessä.

Tietoa valtionosuuksista Opetushallituksen sivuilta.

Raportit kansanopistojen rahoituksesta

Lue Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätökset vuodelle 2022

Kohdasta ’Rahoituspäätökset, Raportti (yksityiskohtainen)’ löytyy kunkin koulutuksen järjestäjän rahoituspäätös, (koulutuksen järjestäjät listassa aakkosjärjestyksessä).

Kohdasta ’Maksuerittelyraportti, Raportti (yksityiskohtainen)’ löytyy ajantasainen tieto kuluvan vuoden valtionosuuden kokonaisrahoituksesta sekä maksetuista ja maksettavista rahoituksista.

Opetushallitus tuottaa lisäksi muita raportteja, jotka sisältävät tietoa rahoitettavasta toiminnasta. Tällaisia ovat:

  • yksikköhintaraportit
  • rahoitusraportit
  • kustannusraportit
  • opiskelijamääräraportit

Yksittäisiä valtionosuuden saajia koskevia tietoja voit hakea saajittain tai raporteittain.

Tutustu opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportteihin. ’Yksityiskohtaiset tiedot’ voi hakea kansanopiston ylläpitäjän mukaan yksityiskohtaisia raportteja. Raportit ovat saavissa yli kymmen vuoden ajalta.

Valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruu ja lomakkeet

Vapaan sivistystyön koulutus Opetushallituksen sivuilla

Opetushallitus myöntää valtionavustuksia, joilla tuetaan kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita.

Vapaa sivistystyö opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla