Mikä on kansanopisto?

Kansanopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, jotka järjestävät sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta. Kansanopistossa voit opiskella sekä pitkillä opintolinjoilla että lyhytkursseilla. Suomessa on 74 kansanopistoa ja 81 kansanopistokampusta. Kaikki opistot saavat rahoitusta valtiolta ja useimmat opistot ovat yksityisiä.

Kansanopistojen toimintaa määrittävät laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998), sekä opistojen oma arvoperusta. Taustaltaan opistot voivat olla sitoutumattomia, kristillisiä, yhteiskunnallisia ja erityisopistoja. Vuosittain kansanopistoissa opiskelee lähes 21 000 opiskelijaa erilaisissa pitkäkestoisissa ja päätoimisissa opinnoissa.

Kansanopistot Suomessa

Tiedätkö onko sinun kotikunnassasi kansanopistoa? Suomessa on 81 kansanopistokampusta Ahvenanmaalta Rovaniemelle. Näistä 11 on ruotsinkielisiä.

Katso kansanopistot Suomen kartalla

Kansanopisto-opiskelu on yhteisöllistä

Kansanopistot ovat luonteeltaan sisäoppilaitoksia eli opiskelija voi halutessaan asua opiston asuntolassa. Asuntola-asuminen, osaava henkilökunta ja aktiiviset opiskelijat tekevät opiskelusta yhteisöllistä. Opiskelijoiden kokemuksissa kansanopisto oppilaitoksena saakin kiitosta erityisesti yhteisöllisyydestä.

Lue lisää asumisesta kansanopistossa

Mitä kansanopistossa voi opiskella?

Kansanopistot järjestävät sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta. Voit opiskella sekä pitkillä opintolinjoilla että lyhytkursseilla. Pitkät opintolinjat tarkoittavat useimmiten yhden lukuvuoden tai lukukauden kestäviä, kokoaikaisia opintoja. Lyhytkurssi voi olla yhden viikonlopun mittainen, tai pidempi kurssi. Kansanopistossa voit esimerkiksi opiskella sinua kiinnostavalla kansanopistolinjalla, suorittaa peruskoulun tai lukion loppuun, tehdä avoimen yliopiston opintoja, osallistua maahanmuuttajakoulutukseen tai erityisopetukseen.

Lue lisää kansanopistojen opintomahdollisuuksista