Tietokoneen peruskäyttö, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– osaa käyttää tietokonetta, sen tavallisimpia oheislaitteita ja erilaisia tallennuspaikkoja
perustasolla
– tuntee digilaitteisiin liittyvää perustermistöä (esim. käyttöjärjestelmän, wifin, Bluetoothin).

Sisältö

Kurssin aikana opiskelija tutustuu tietokoneen ja sen oheislaitteiden käyttöön perustasolla sekä oppii ymmärtämään tiedostojenhallinnan ja tallennuksen peruslogiikkaa. Kurssi sopii opiskelijalle, jolla on vähän tai ei lainkaan kokemusta tietokoneen käytöstä. Kurssilla edetään rauhallisesti, mikä antaa mahdollisuuden keskusteluihin ja yksilölliseen ohjaukseen.

Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija

 • ymmärtää tietokoneen, sen tavallisimpien oheislaitteiden (esimerkiksi hiiren,
  näppäimistön, webkameran) ja mobiililaitteiden toimintaa ja termistöä
 • osaa omin sanoin selittää tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen yhteneväisyydet ja
  eroavaisuudet (kuten käyttöjärjestelmän, äpit)
 • hallitsee tietokoneen, näppäimistön ja hiiren peruskäytön
 • osaa luoda ja käyttää kansiorakenteita ja tunnistaa paikallisen tallennuksen ja
  pilvipalvelun eron
 • osaa tallentaa ja kopioida tiedoston tiettyyn paikkaan ja osaa omin sanoin selittää
  varmuuskopioinnin merkityksen
 • osaa muodostaa yhteyden internetiin.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä
(EQF) tasolle 2. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.