Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistoissa

Opistovuosi oppivelvollisille on peruskoulun päättäneille oppivelvollisille tarkoitettu yhden lukuvuoden mittainen koulutus.

Kenelle koulutus sopii?

Kansanopiston koulutus sopii monelle peruskoulun päättäneelle nuorelle valmistautumisessa toisen asteen koulutukseen ja etsiessä omaa elämänpolkuaan. 

Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka

 • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
 • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
 • haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
 • löytävät kansanopistoista itseä kiinnostavia suuntautumisopintoja
 • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
 • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
 • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion

Oppivelvollisille suunnatun koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Kansanopisto-opinnot tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina. Oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Mitä kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus tarjoaa?

Opistovuosi-koulutus perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin. Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä sekä oman kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista.

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ja niiden vähimmäisopintopistemäärät:

 • Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (vähintään 4 op)
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (vähintään 4 op)
 • Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op)
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)
 • Valinnaiset suuntautumisopinnot (max 29 op)

Kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksen sisällöistä suuri osa on suuntautumisopintoja (29 op), joita nuori voi valita oman mielenkiintonsa mukaan. Kansanopistojen tarjonta vaihtelee opistoittain. Suuntautumisopintoja voivat olla esimerkiksi musiikki, kuvataide ja teatteri, media ja viestintä, liikunta ja terveys, kasvatus, ohjaus ja psykologia, ympäristö ja luonnontieteet sekä kielet ja kansainvälisyys.

Joissakin kansanopistoissa oppivelvolliset voivat myös korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja, suorittaa lukion opintoja, opiskella ammatillisia opintoja tai kurkistaa korkeakouluopintoihin.

Kansanopisto on kokonaisvaltainen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, sillä kansanopistossa on mahdollista myös asua opiskelun ajan. Opiskelu, ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.

Löydät Opistovuosi oppivelvollisille -koulutukset kansanopistokoulutusten hakukoneesta.

Hae kansanopiston Opistovuosi-koulutukseen yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Vapaita opiskelupaikkoja voit tiedustella suoraan opistoista myös lukuvuoden aikana.