Tiedonhaku ja verkossa toimiminen, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– osaa käyttää internetiä ja sen palveluita tiedonhankinnassa
– osaa käyttää sähköpostia arkielämän perustarpeiden vaatimalla tavalla
– ymmärtää sosiaalisen median periaatteen ja osaa käyttää sen palveluita oikealla tavalla.

Sisältö


Kurssilla opitaan internet-tiedonhaun perusteita, kuten esimerkiksi hakukoneen ja hakusanojen käyttöä sekä lähdekriittisyyttä. Samalla tutustutaan tekoälyn käyttämiseen tiedonhaussa. Kurssilla opitaan myös sähköpostin peruskäyttö kuten se, miten liitetiedosto lähetetään sähköpostitse.

Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • nimetä yleisimmät internetselaimet ja käyttää jotain selainta perustasolla tietokoneella ja mobiililaitteella
  • käyttää hakukonetta, pystyy löytämään sillä tietoa tutkittavasta aiheesta ja osaa arvioida löytämäänsä tietoa lähdekriittisesti
  • kirjoittaa, lähettää ja lukea sähköpostiviestin, vastata viestiin ja edelleen lähettää sen
  • poistaa sähköpostiviestin ja tarkistaa roskapostikansion
  • liittää sähköpostiviestiin liitetiedoston
  • arvioida ja perustella, onko sähköpostiviesti luotettava
  • omin sanoin selittää sosiaalisen median termin ja sosiaalisen median käyttöön liittyviä etuja ja haittoja
  • omin sanoin selittää langallisen ja langattoman yhteyden yhteneväisyydet ja eroavaisuudet ja osaa liittää tietokoneen ja mobiililaitteen langattomaan verkkoon
  • omin sanoin selittää tekoälyn perusajatuksen ja nimetä jonkin tekoälysovelluksen
  • pohtia eri näkökulmista tekoälyyn liittyviä mahdollisuuksia.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 2. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.