Kansanopistolinjat

Kansanopistolinjat kestävät yleensä yhden lukuvuoden. Kansanopistolinjalla voit opiskella hyvin monenlaista, kuten kieliä, oikeustieteitä, mediaa ja viestintää, liikuntaa, taidealoja, seurakunta-alaa tai muuta yleissivistävää ja ammattitaitoa lisäävää koulutusta. Tutustu kansanopistojen monipuoliseen koulutustarjontaan ja löydä oma polkusi!

Kansanopistolinjat eivät valmista tutkintoon, mutta linjan suorittamisesta saat todistuksen ja kuusi lisäpistettä hakiessasi toisen asteen koulutukseen. Monilla kansanopistolinjoilla valmistaudutaan jatko-opintoihin tai suoritetaan avoimen korkeakoulun opintoja.

Kansanopisto-opintojen aikana voit tutustua eri koulutusaloihin ja selkiyttää omia tulevaisuuden suunnitelmiasi. Kansanopistovuosi tarjoaa tietojen ja taitojen kartuttamisen lisäksi myös monipuolisia eväitä elämään. Opintojen aikana voit kehittää vuorovaikutustaitojasi, oppimisvalmiuksiasi sekä itsetuntemustasi.

Opintoihin haetaan yleensä keväällä tai kesällä. Opiskelijat otetaan linjalle joko ilmoittautumisjärjestyksessä tai soveltuvuustestin tai pääsykokeen perusteella. Hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella tai opiston hakulomakkeella. Katso sinua kiinnostavan koulutuksen tarkempi hakumenettely koulutuksen tiedoista. Lukuvuoden aikana kannattaa kysellä vapaita paikkoja opistojen yhteyshenkilöiltä.

Kansanopintolinjat ovat maksullisia. Lue lisää opiskelun kustannuksista täällä

Kansanopistot järjestävät myös lukuvuotta lyhyempiä kansanopistolinjoja. Kuten pitkät kansanopistolinjat, lyhyemmätkin ovat maksullisia.

Katso kansanopistolinjojen koulutukset hakukoneella