Tekstinkäsittely ja esitysgrafiikka, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa
– tuottaa tekstidokumentin ja jakaa sen muille
– tuottaa esityksen esitysgrafiikkaohjelmalla ja jakaa sen muille

Sisältö

Kurssilla opitaan tekstinkäsittelyn ja esitysgrafiikkaohjelmien perusteet, ja se on tarkoitettu niille, jotka työssään, harrastuksissaan tai opinnoissaan tarvitsevat tekstinkäsittelyä ja esitysgrafiikkaa. Kurssilla opitaan jäsentämään tekstidokumentti selkeästi luettavaan muotoon sekä luomaan esitys, jossa on tekstiä ja kuvia, sekä tallentamaan ne toisten saataville.

Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • lisätä ja muokata tekstiä tekstidokumentissa (esimerkiksi Microsoft Word tai Google Docs) sekä tuoda dokumenttiin kuvia
  • jäsennellä tekstiä esimerkiksi otsikoilla, luetteloilla, sivujaoilla, kansilehdellä tai sivunumeroinnilla
  • tallentaa tiedoston sopivaan paikkaan tarkoituksenmukaisessa muodossa ja löytää tiedoston ko. tallennuspaikasta
  • lisätä ja muokata tekstiä esitysgrafiikkaohjelmassa (esimerkiksi Microsoft Powerpoint tai Google Slides) sekä tuoda esitykseen kuvia
  • muokata esityksen rakennetta, vaihtaa diojen järjestystä sekä käyttää teemoja
  • esittää esityksen muille
  • tallentaa ja varmuuskopioida tekstitiedoston ja esityksen sekä luoda niistä jaettavat pdf-tiedostot.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 2. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.