Aikuisosaaja: Perustaidot ja työelämän avaintaidot

Perustaidot ja työelämän avaintaidot -koulutukset ovat nuorille, aikuisille ja senioreille tarkoitettuja koulutuksia, joissa voit tankata omaa osaamistasi ja vahvistaa digitaitojasi, kestävyystaitojasi ja hyvinvointitaitojasi.

Kurssit lisäävät valmiuksiasi toimia arkielämässä ja työelämässä tai edetä jatko-opintoihin, kuten esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen. Samalla saat varmuutta omiin kykyihisi ja voit rohkaistua tarttumaan uusiin haasteisiin.

Kurssin kansanopistossa suorittaneelle voidaan myöntää kansallinen osaamismerkki tai muu suoritusmerkintä hankitusta osaamisesta.

Näin pääset osallistumaan koulutukseen
Kurssit ja niitä järjestävät kansanopistot löytyvät kansanopistokoulutusten hakukoneesta. Hakukoneessa tulee valita koulutusmuoto-kohdasta ”Aikuisosaaja: Perustaidot ja työelämän avaintaidot” ja painaa ”etsi”. Tällöin hakukone etsii tarjolla olevat koulutukset.

Digitaidot

Digitaidot-koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta yhden opintopisteen laajuisesta kurssista, jotka voi suorittaa myös erillisinä.
 
Kurssien sisällöt:

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa tietotekniikan ja digitaalisten laitteiden käyttötaitoja sekä kykyä toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Koulutus vahvistaa työelämässä tarvittavaa osaamista kuten digitaalisen viestinnän taitoja, tiedonhaun ja kriittisen ajattelun taitoja, tietoturvariskien ymmärtämistä ja niiltä suojautumista sekä projektinhallintaa. Digitaidot-koulutuskokonaisuuden opetussuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin koulutuksen rakenteesta, tavoitteista ja sisällöistä.

Katso Digitaidot-kurssien tarjonta kansanopistokoulutusten hakukoneesta.

Kestävyystaidot

Kestävyystaidot-koulutuskokonaisuus koostuu seitsemästä yhden opintopisteen laajuisesta kurssista, jotka voi suorittaa myös erilisinä.

Kurssien sisällöt:

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa arjessa ja työelämässä tarvittavia kestävyystaitoja kuten ympäristötietoisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtämistä ja soveltamista. Koulutuksessa hankittua osaamista voi hyödyntää työelämässä ja ympäristönäkökulmat huomioimaan pyrkivien organisaatioiden toiminnassa. Kestävyystaidot-koulutuskokonaisuuden opetussuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin koulutuksen rakenteesta, tavoitteista ja sisällöistä.

Katso Kestävyystaidot-kurssien tarjonta kansanopistokoulutusten hakukoneesta.


Hyvinvointitaidot

Hyvinvointitaidot-koulutuskokonaisuus koostuu seitsemästä yhden opintopisteen laajuisesta
kurssista, jotka voi suorittaa myös erillisinä.

Kurssien sisällöt:

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan hyvinvointitaitoja, kuten vuorovaikutustaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja ja itsereflektion taitoja, sekä auttaa ymmärtämään, minkälainen vaikutus omalla toiminnalla on muiden hyvinvoinnin kokemukselle. Koulutuksessa hankittua osaamista voi hyödyntää elämän eri osa-alueilla, niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työelämässä. Hyvinvointitaidot-koulutuskokonaisuuden opetussuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin koulutuksen rakenteesta, tavoitteista ja sisällöistä.

Katso Hyvinvointitaidot-kurssien tarjonta kansanopistokoulutusten hakukoneesta.

Lisätietoja koulutuksista:
koordinaattori Anni Henricson, anni.henricson(at)kansanopistot.fi, p. 040 136 7323