Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille henkilöille, jotka tarvitsevat perusopetuksen päättötodistuksen ja opiskeluvalmiuksien kehittämistä päästäkseen jatkamaan opintoja toiselle asteelle. Koulutus sisältää alkuvaiheen opintoja, joihin sisältyy lukutaitovaihe, sekä päättövaiheen. Aikuisten perusopetuksessa voit suorittaa perusopetuksen oppimäärän kokonaisuudessaan, alku- tai loppuvaiheen tai sen osia, tai korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja.

Aikuisten perusopetuksessa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen. Hakumenettely opintoihin on opistokohtainen.

Koko aikuisten perusopetuksen oppimäärän suorittaminen on maksutonta. Voit hakea opintoihin valtion opintotukea tai työttömyysetuutta. Kansanopistojen peruskoululinjoilla opiskelevat voivat myös saada maksuttoman asuntolapaikan opistolla tietyin ehdoin.

Katso aikuisten perusopetuksen koulutukset hakukoneessa