Planetaarinen ruokailija, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– tuntee planetaarisen ruokavalion perusteet
– tunnistaa kasvipohjaisia raaka-aineita
– tietää, mistä löytää ohjeita kasvisruoan valmistamiseen
– ymmärtää ruokahävikin minimoinnin merkityksen
– osaa suunnitella ruokaostokset tarpeen mukaan
– osaa varastoida ruoan oikein.

Sisältö


Kurssilla tutustutaan planetaarisen ruokavalion perusteisiin, opitaan raaka-aineiden kohtuullista ja monipuolista käyttöä ruoanvalmistuksessa sekä tarkkaillaan omaa ruoankulutusta ja syntyvän ruokahävikin määrää. Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ruokahankintoja oman hyvinvoinnin ja talouden sekä ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Arviointi


Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • nimetä esimerkkejä planetaarisen ruokavalion hyödyistä ympäristölle
  • antaa esimerkkejä ruoka-aineista, joista koostaa itselleen planetaarisen ruokavalion mukaisen aterian
  • nimetä eri kasviproteiinin lähteitä
  • valita kolme itselleen sopivaa kasvisruokaohjetta
  • arvioida, paljonko ruoka-aineita tarvitsee
  • laatia ostoslistan
  • tulkita pakkausmerkintöjä ja säilytysohjeita.


Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.