Työnhaun sovelluksia, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– tuo omaa osaamistaan näkyväksi useammalla eri menetelmällä
– ymmärtää työnhaun kannalta oleelliset elementit.

Sisältö

Kurssilla perehdytään työnhakuprosessiin ja tutustutaan erilaisiin sähköisiin portfolioihin ja verkkoalustoihin, joilla omaa osaamistaan voi tehdä näkyväksi.

Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija

  • tunnistaa erilaisia tapoja dokumentoida omaa osaamistaan
  • osaa esitellä omaa osaamistaan tarkoituksenmukaisella välineellä, sovelluksella tai alustalla
  • osaa kuvata ja tuottaa itsestään esittelyvideon työnhaun näkökulmasta ja käyttää jotain videohaastatteluissa käytettävää sovellusta
  • osaa luoda itselleen ansioluettelon (esimerkiksi Canvalla)
  • osaa luoda itselleen alalleen sopivan portfolion (fyysisen tai sähköisen)
  • osaa omin sanoin selittää tärkeimmät työnhakuun ja työhaastatteluun liittyvät asiat, jotka vaikuttavat rekrytointiin.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.