Vahvistan omaa hyvinvointiani, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– osaa kuvata omaa hyvinvointiaan ylläpitäviä tekijöitä
– hahmottaa elintapojen ja palautumisen merkityksen toimintakyvylleen
– osaa nimetä omaa fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä
– osaa etsiä tietoa ja tukea hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti fyysisestä, psykologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta ja kartoitetaan oman yksilöllisen elämäntilanteen voimavaroja ja vaatimuksia sekä ponnistelujen ja palautumisen välistä suhdetta. Hyvinvointia ylläpitävistä elintavoista keskitytään etenkin uneen, ravitsemukseen, liikuntaan sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen ja mielekkäiden tavoitteiden asettamiseen omassa elämässä. Kurssin aikana kokeillaan erilaisia kehon ja mielen palautumista tukevia keinoja, harjoitellaan läsnäoloa ja selvitetään, mistä saa apua ja tukea hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi.


Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • selittää, mitä terveelliset elämäntavat ovat
  • kuvata palautumisen merkityksen omalle toimintakyvylleen
  • eritellä omaa fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä
  • hakeutua tarvittaessa hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämisen tuen piiriin.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.