Opiskelun kustannukset

Opiskelu ja asuminen kansanopiston aikuisten perusopetuksessa, kymppiluokalla, TUVA- ja Opistovuosi-koulutuksissa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa on pääosin maksutonta. Kansanopistolinjalla opiskelu on maksullista. Kansanopistolinjat voivat olla lukuvuoden mittaisia tai lyhyempiä, kuten lukukauden mittaisia tai yli 8 viikkoa kestäviä opintoja. Myös avoimen yliopiston ja korkeakoulun opinnot, yksittäiset lukiokurssit, lyhytkurssit sekä jotkut ammatilliset koulutukset ovat maksullisia.

Useimmiten opintomaksut sisältävät opetuksen lisäksi ruoan, mahdollisen asumisen opiston asuntolassa sekä tarvittaessa muut palvelut, kuten materiaalihankinnat.

Opiskelun rahoitus

Kansanopisto-opiskelijana voit hakea Kelasta toisen asteen opintotukea opiskelun ajaksi. Opintotuki ei vähennä myöhempiin korkeakouluopintoihin myönnettäviä tukikuukausia. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Asuntolassa asuessasi olet kansanopistolinjan opiskelijana oikeutettu asumislisään, joka on 88,87 € kuukaudessa.

Jos sinulla on riittävä työhistoria ja olet työelämässä oleva palkansaaja tai yrittäjä, voit saada oikeuden hakea aikuiskoulutustukea. Kansanopistojen tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa voidaan opintoja tukea aikuiskoulutustuella, jos koulutus on ammatillista osaamista ja pätevyyttä lisäävää. Ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen osalta tulee toimittaa työllisyysrahastoon hakemuksen liitteeksi selvitys opinnoista. Opintojen ajaksi tulee jäädä opintovapaalle. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää.

Lue lisää aikuiskoulutuksella tuettavasta koulutuksesta

Jos olet vähintään 25-vuotias työtön henkilö, voit saada työttömyysetuutta päätoimisen kansanopisto-opiskelun ajaksi. Saadaksesi työttömyysetuutta sinun on täytynyt ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi, ja työhaun on oltava voimassa. Työ- ja elinkeinotoimisto päättää, täyttyvätkö tuen myöntämisen ehdot. Tukea täytyy hakea ennen opintojen alkua.

Opintosetelit

Opetushallitus myöntää kansanopistoille opintoseteliavustusta, jonka avulla voidaan tukea opiskelua kansanopistolinjoilla esimerkiksi alentamalla opintomaksuja. Opintojasi voidaan tukea opintosetelillä, jos olet:

  • peruskoulun päättänyt nuori ilman jatko-opiskelupaikkaa
  • maahanmuuttaja
  • työtön
  • henkilö, joilla on alhainen pohjakoulutus tai jos koet oppimisvaikeuksia

Opintoseteliavustusta voi hakea kansanopistolta, jos valtio on myöntänyt kyseiselle kansanopistolle opintoseteliavustuksen. Kysy lisätietoja opintoseteleistä suoraan kansanopistosta.