Kestävä liikkuja, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– tunnistaa itselleen sopivia kestäviä liikkumistapoja
– tietää yksityisautoilun kustannusten taustalla olevia periaatteita
– tuntee yleisimpien liikkumismuotojen ympäristövaikutuksia
– perehtyy saastuttaja maksaa -periaatteeseen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kestäviin liikkumistapoihin ja selvitään oman liikkumisen ympäristövaikutuksia, minkä perusteella osallistujat tunnistavat itselleen soveltuvia keinoja liikkua kestävämmin. Lisäksi kurssilla tutkitaan yksityisautoilusta syntyviä päästöjä ja käyttökustannuksia sekä tarkastellaan ulkomaanmatkailun osuutta liikkumisen synnyttämistä päästöistä. Kurssin jälkeen opiskelija tiedostaa kestävän liikkumisen merkitystä ympäristölle.

Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • nimetä erilaisia ympäristön kannalta kestäviä tapoja liikkua
  • selittää erilaisten liikkumistapojen ympäristökuormittavuutta
  • tunnistaa omiin liikkumistarpeisiinsa soveltuvimmat valinnat
  • antaa esimerkkejä yksityisautoilun verotusperusteista
  • antaa esimerkkejä lento-, laiva- ja junaliikenteen vaikutuksista ympäristölle
  • selittää, mitä saastuttaja maksaa -periaate tarkoittaa.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.