Kehitämme


Kansanopistoyhdistyksen kehittämistoiminta perustuu edunvalvonnan keskeisiin teemoihin, toimintaympäristön muutosten seuraamiseen ja ennakointiin sekä osaamistarpeiden kartoittamiseen.

Kehittämispalveluiden avulla yhdistys tukee opistoja ja keskeisiä sidosryhmiä hahmottamaan opistojen koulutustehtäviä ja asiakasryhmiä, tukee opistojen henkilöstön osaamisen kehittymistä strategisesti tärkeillä toiminnan osa-alueilla sekä tukee uusien toimintamallien luomista ja käyttöönottoa kansanopistoissa.

Vuosittain järjestämme useita tilaisuuksia, jotka toimivat koulutus- ja ajankohtaispäivinä kansanopistojen henkilöstölle. Tulevat tilaisuudet on ilmoitettu Tapahtumat-sivustolla.

Kansanopistoyhdistyksen tapahtumat


Yhdistys koordinoi hanketoimintaa, jolla vahvistetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työtä tekevien ammatillista osaamista. Hankkeiden teemoina ovat koulutuspolitiikan ajankohtaiset aiheet. Rahoittajina hankkeissa ovat useimmiten olleet Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanketoiminnan kautta Kansanopistoyhdistys pystyy tarjoamaan monipuolista ja maksutonta täydennyskoulutusta.

Kansanopistoyhdistyksen hallitus voi asettaa työryhmiä, joiden tavoitteena on hyödyntää laaja-alaisesti kansanopistojen osaamista vaikuttamisen ja kehittämisen ajankohtaisissa asioissa sekä yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

Kansanopistoyhdistyksen työryhmät