Jatkuva oppiminen

Kansanopistossa voi opiskella elämän eri vaiheissa, kuten siirtyessä kouluasteelta toiselle, työuran varrella, siirtyessä työttömyydestä työelämään tai kulttuurista toiseen.

Kansanopistot ovat mukana jatkuvan oppimisen uudistuksessa ja alueellisissa verkostoissa. Opistoissa on käynnissä hankkeita, joilla uudistetaan työ- ja elinkeinoelämää, vastataan yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Tutustu jatkuvan oppimisen uudistukseen opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Kansanopistoyhdistys tukee toiminnallaan kansanopistoja niiden koulutustarjonnan ja alueellisen yhteistyön kehittämisessä. Yhdistyksen työryhmä seuraa jatkuvan oppimisen uudistuksen etenemistä, määrittää kansanopiston roolia uudistuksessa sekä tukee opistoja niiden kehittämistoiminnassa.

Lue KANSANOPISTO – JATKUVAN OPPIMISEN LAAJA-ALAISIN OPPILAITOSMUOTO -tiivistys