Edustukset

Suomen Kansanopistoyhdistys on edustettuna seuraavissa työryhmissä/toimielimissä vuonna 2021.

Työryhmä/toimielin, edustaja

  • Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö, hallitus, vararehtori Tytti Pantsar, varalla puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Kesälukioseura, hallitus, koordinaattori Mirka Råback.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä, puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama oppivelvollisuuden laajentamista koskeva seurantaryhmä, puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Opetushallituksen asettama Perusopetuksen jälkeisten hakujen toteuttamisen sekä Opintopolku.fi -palvelun kehittämisen ohjausryhmä, suunnittelija Anni Henricson.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman seurantaryhmä, puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Suomen Kestävän kehityksen toimikunta, Vapaa Sivistystyö ry:n edustajana vararehtori Tytti Pantsar.
  • Alfred Kordelinin säätiö, Kansanvalistuksen jaosto, puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Pohjoismainen Kansanopisto­neuvosto, Nordiska Folkhögskolrådet, hallitus/styrelse, varapuheenjohtaja Henrik Grönroos, hallituksen jäsen Jukka Palola, vararehtori Tytti Pantsar, verksamhetsledare Henrika Nordín.