Edustukset

Suomen Kansanopistoyhdistys on edustettuna seuraavissa työryhmissä/toimielimissä vuonna 2020.

Työryhmä/toimielin, edustaja

  • Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö, hallitus, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, varalla puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Kesälukioseura, hallitus, koordinaattori Mirka Råback, varalla toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, varalla puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama oppivelvollisuuden laajentamista koskeva seurantaryhmä, puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Opetushallituksen asettama Perusopetuksen jälkeisten hakujen toteuttamisen sekä Opintopolku.fi -palvelun kehittämisen ohjausryhmä, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Suomen Kestävän kehityksen toimikunta, Vapaa Sivistystyö ry:n edustajana toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Opetushallitus, Kansainväliset asiat, aikuiskoulutuksen asiantuntijaryhmä, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Alfred Kordelinin säätiö, Kansanvalistuksen jaosto, puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Pohjoismainen Kansanopisto­neuvosto, Nordiska Folkhögskolrådet, hallitus/styrelse, styrelsemedlem Jukka Palola, verksamhetsledare Tytti Pantsar, verksamhetsledare Henrika Nordín.
  • Etelä-Pohjanmaan Opiston koordinoiman Työmaa – työelämämahdollisuuksia maahanmuuttajille -hankkeen ohjausryhmä, koordinaattori Mirka Råback.