Edustukset

Suomen Kansanopistoyhdistys on edustettuna seuraavissa työryhmissä/toimielimissä vuonna 2021.

Työryhmä/toimielin, edustaja

  • Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö, hallitus, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, varalla puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Kesälukioseura, hallitus, koordinaattori Mirka Råback, varalla toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, varalla puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama oppivelvollisuuden laajentamista koskeva seurantaryhmä, puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Opetushallituksen asettama Perusopetuksen jälkeisten hakujen toteuttamisen sekä Opintopolku.fi -palvelun kehittämisen ohjausryhmä, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman seurantaryhmä, puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Suomen Kestävän kehityksen toimikunta, Vapaa Sivistystyö ry:n edustajana toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Alfred Kordelinin säätiö, Kansanvalistuksen jaosto, puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Pohjoismainen Kansanopisto­neuvosto, Nordiska Folkhögskolrådet, hallitus/styrelse, styrelsemedlem Jukka Palola, verksamhetsledare Tytti Pantsar, verksamhetsledare Henrika Nordín.