Edustukset

Suomen Kansanopistoyhdistys on edustettuna seuraavissa työryhmissä/toimielimissä.

Työryhmä/toimielin, edustaja

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä, hallitus, varalla puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Kesälukioseura, hallitus, koordinaattori Anni Henricson, varalla järjestösihteeri.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama oppivelvollisuuden laajentamista koskeva seurantaryhmä, puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Opetushallituksen asettama Perusopetuksen jälkeisten hakujen toteuttamisen sekä Opintopolku.fi-palvelun kehittämisen ohjausryhmä, koordinaattori Anni Henricson.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman seurantaryhmä, puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjärakenteen uudistushankkeen seurantaryhmä, puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Vapaa Sivistystyö ry:n edustajana toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Alfred Kordelinin säätiö, Kansanvalistuksen jaosto, puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Pohjoismainen Kansanopisto­neuvosto, Nordiska Folkhögskolrådet, hallitus/styrelse, varapuheenjohtaja Henrik Grönroos, hallituksen jäsen Jukka Palola, toiminnanjohtaja Henrika Nordín.