Edustukset

Suomen Kansanopistoyhdistys on edustettuna seuraavissa työryhmissä/toimielimissä.

Työryhmä/toimielin, edustaja

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar ja hallituksen puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama vapaan sivistystyön digitalisaation tavoitetilan työryhmä, koordinaattori Anni Henricson ja hallituksen jäsen Harri Jokinen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama oppivelvollisuuden laajentamista koskeva seurantaryhmä, hallituksen puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama seurantaryhmä ammatillista koulutusta koskevien hallitusohjelmakirjausten valmistelun tueksi, hallituksen jäsen Tatja Karvonen.
  • Opetushallituksen asettama perusopetuksen jälkeisten hakujen toteuttamisen sekä Opintopolku.fi-palvelun kehittämisen ohjausryhmä, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Suomen kestävän kehityksen toimikunta, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Kesälukioseuran hallitus, Alkio-opiston vararehtori Kirsi Hintsanen, varalla koordinaattori Anni Henricson.
  • Alfred Kordelinin säätiö, Kansanvalistuksen jaosto, hallituksen puheenjohtaja Helena Ahonen.
  • Pohjoismainen Kansanopisto­neuvosto, Nordiska Folkhögskolrådet, hallitus/styrelse, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, hallituksen varapuheenjohtaja Henrik Grönroos, hallituksen jäsen Sirkka Hokkanen ja Bildningsalliansen rf:n toiminnanjohtaja Henrika Nordín.