Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Koristekuva.

Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus on kansanopistojen ammatillisen koulutuksen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on edistää monipuolipuolisesti opiskelijoiden ja opistoyhteisöjen hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa. Hanke on käynnissä 19.12.2022-30.4.2025 ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Hanketta koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys ja siinä ovat mukana seuraavat kansanopistot: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Haapaveden Opisto, Itä-Karjalan kansanopisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto, Kankaanpään opisto, Karstulan Evankelinen Opisto, Paasikivi-Opisto, Peräpohjolan Opisto, Pohjois-Savon opisto, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Rovala-Opisto, STEP-koulutus, Suomen Nuoriso-opisto sekä Valkealan kristillinen kansanopisto.

Hankkeen tehtävänä on:

 • Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistaminen
 • Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi
 • Hyvinvointijohtamisen kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on tarkemmin:

 • Vahvistaa opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, oppilaitosyhteisöjen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä hyvinvointijohtamista.
 • Laatia systemaattinen ja jatkuvasti kehittyvä toimintamalli hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Vahvistaa johdon ja henkilöstön moninaisuusosaamista opiskelijoiden resilienssin, mielenterveyden ja moninaisuuden tukemisessa.
 • Uudistaa oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sekä laatia teemoista opintokokonaisuus.
 • Kehittää toimintakäytänteitä, joita pilotoidaan oppilaitoksissa ja parastetaan ja levitetään yhdessä.
 • Koota tulokset Ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin toimintakäsikirjaan ja AOE.fi -palveluun.
 • Hyödyntää edellisten Oikeus Osata -hankkeiden malleja, ottaa mukaan uusia toimijoita ja kehittämiskohteita sekä juurruttaa uusia käytänteitä oppilaitoksiin.
 • Vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä.
 • Edistää ammatillisen koulutuksen oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista kestävyyttä.

Hankkeen tulokset ja toimintamallit kootaan hankkeen aikana Ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin toimintakäsikirjaan. Löydät toimintakäsikirjan Kansanopistoyhdistyksen Peda.net -sivustolta.

Seuraa hankkeen kehittämistyötä tällä verkkosivulla ja sosiaalisessa mediassa #kansanopistossavoidaanhyvin

Lisätietoja hankkeesta: koordinaattori Anni Henricson, anni.henricson(at)kansanopistot.fi