Tekoäly kansanopisto-opettajan tukiälyksi

Kaksivuotisessa henkilöstökoulutushankkeessa vahvistetaan kansanopistojen ja vapaan sivistystyön opettajien digitaalista osaamista ja tekoälyn käyttöä opetuksen ja opetuksen suunnittelun tukiälynä. Vahvistetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteistyötä digitaalisuudessa. Tuetaan opettajia uudistamaan pedagogista toimintatapaansa ottaen uusin teknologia käyttöön.

Hankkeessa toteutetaan henkilöstökoulutusohjelma, jolla vahvistetaan kansanopistojen kestävää hyvinvointia tukevaa pedagogiikkaa. Opetushenkilöstön digitaalisten taitojen vahvistumisen myötä kansanopistot voivat vahvemmin tukea opiskelijoiden työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavia taitoja ja minäpystyvyyttä. Koulutetaan kansanopistoihin tekoäly-tutorverkosto, jonka osaamista kehitetään myös tulevaisuudessa. Koulutus toteutetaan kokonaisuutena suomeksi ja osittain myös ruotsiksi.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Otavan Opisto, Lahden kansanopisto ja Bildningsalliansen ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Tekoäly kansanopisto-opettajan tukiälyksi -koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2024 ja siihen ilmoittautuminen avataan keväällä 2024. Tarkemmat tiedot koulutusohjelmasta löydät maaliskuussa 2024 Tapahtumat-sivustoltamme.

Lisätietoja:
koordinaattori Anni Henricson, anni.henricson(at)kansanopistot.fi

Opetushallitus rahoittaa -logo.