Aikuisille osaamista – kansanopistojen perus- ja digitaitokoulutusten kehittäminen

Kansanopistoyhdistyksen koordinoimassa kehittämishankkeessa uudistamme ja konseptoimme digi-, perustaito- ja työelämätaitokoulutuksia kansanopistojen koulutustarjontaan. Laadimme yhtenäisen koulutusmallin kansanopistojen perus- ja digitaitokoulutuksen laadun varmistamiseksi ja valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.

Hankkessa kehitettävä koulutusmalli koostuu pienistä osaamiskokonaisuuksista, joista opiskelija voi yhdessä ohjaajan kanssa valita hänelle tarpeellisimmat sisällöt. Koulutuksissa on tavoitteena vahvistaa osallistujien perus-, digi- ja työelämätaitoja. Koulutusten tavoitteet laaditaan osaamisperusteisesti. Koulutusten sisältöjä suunnitellaan yhdessä kansanopistojen kanssa ja opistojen vuoropuhelussa alueellisten kumppanien kanssa.

Hankkeessa kehitetään myös kansanopistojen hakevan toiminnan tunnistamista, suunnitelmallisuutta sekä uusia toimintatapoja alueellisten kumppanuuksien käynnistämiseen ja yhteistyön kehittämiseen. Jaetaan hyviä käytänteitä opistojen kesken. Lisätään myös uusien koulutuskokonaisuuksien tunnettuutta viestintätoimilla valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Hanke on käynnissä 1.1.2023-31.12.2024 ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Seuraa hankkeen kehittämistyötä tällä verkkosivulla, tai kysy lisää:
koordinaattori Anni Henricson, anni.henricson(at)kansanopistot.fi.