Jäsenyydet

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa:

 • Fingo

Fingo on 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. 

 • Kesälukioseura

Kesälukioseura suunnittelee ja toimeenpanee kesälukioita Suomessa ja ulkomailla sekä järjestää oman äidinkielen ja kulttuurin kursseja Suomessa asuvien pakolaisryhmien lapsille ja nuorille. Kesälukiota järjestetään myös kansanopistoissa.

 • Pohjola-Norden

Pohjola-Nordenin tärkein tehtävä on pohjoismaisen yhteistyön edistäminen ja Pohjoismaiden tunnetuksi tekeminen Suomessa.

 • Pohjoismainen Kansanopistoneuvosto – Nordiska folkhögskolerådet (NFR)
  Nordiska folkhögskolerådet är en ideell organisation vars syfte är att vara ett organ för kontakt och idéutbyte mellan de olika folkhögskoleorganisationerna i Norden, och att vara en policyorganisation som på nordiskt, europeiskt och globalt plan arbetar för folkhögskoletanken.
 • Rauhankasvatusinstituutti

Globaali- ja rauhankasvatusta tekevä sitoutumaton kansalaisjärjestö.

 • Sivistystyönantajat ry

Sivistystyönantajat edustaa sivistys-, koulutus- ja tutkimusalan työnantajia. 

 • Suomen Pakolaisapu

Suomen Pakolaisapu on pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö.

 • Vapaa Sivistystyö ry – Fritt Bildningsarbete rf
  Vapaa Sivistystyö ry – Fritt Bildningsarbete rf on vapaata sivistystyötä tekevien oppilaitosten ja niiden valtakunnallisten liittojen yhteistyöjärjestö. Se keskittyy vapaan sivistystyön yhteiseen edunvalvontaan ja vaikuttamiseen. 
 • Suomen YK-liitto

Suomen YK-liitto on YK-teemoihin keskittyvä kansalaisjärjestö.