Glopisto – globaalitulevaisuuden polkuja kansanopistoista

Suomen Kansanopistoyhdistys, Joutsenon Opisto ja Otavan Opisto toteuttavat yhteistyössä Glopisto- globaalitulevaisuuden polkuja kansanopistoista -hankkeen, joka herättää kansanopistoja toimimaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Hankkeessa kehitetään modulaarinen koulutuskokonaisuus, jossa siirretään Agenda 2030:n tavoitteita käytäntöön yhdessä globaalikasvatusta toteuttavien järjestöjen kanssa.

Hankkeen lähtökohtana on, että  

  • järjestöillä ja vapaalla sivistystyöllä on merkittävä rooli siinä, kuinka Agenda 2030:n tavoitteet siirtyvät osaksi kaikkien ihmisten arjen toimintaa.
  • hankkeen perustana olevat muutosorientoitunut aikuiskasvatus ja transformatiivinen pedagogiikka suuntaavat yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kestävyyskysymykset ovat elinikäisen oppimisen keskiössä.

Hankkeen tavoitteena on

  • rakentaa kansanopistojen käyttöön yhteistyössä järjestöjen kanssa uudenlainen modulaarinen koulutuskokonaisuus, josta aikuinen tai nuori opiskelija voi valita omaan elämänsuunnitelmaansa sopivat moduulit tai jonka hän voi suorittaa kokonaisuudessaan. Koulutuksen sisältöjä toteutetaan myös muiden kansanopistokoulutusten yhteydessä, osana kansanopiston uudistavaa toimintakulttuuria. Uutta koulutuskokonaisuutta voidaan kohdentaa joustavasti eri kohderyhmien tarpeisiin.
  • laatia uudenlaisia pedagogisia menetelmiä, jotka tukevat uudistavaa oppimista ja osallisuutta.
  • tunnistaa keinoja, joiden avulla oppimisen piiriin saadaan myös he, jotka eivät ole valmiiksi kiinnostuneita kestävyyskysymyksistä tai globaalikasvatuksen teemoista.
  • järjestää oppilaitoshenkilöstölle koulutusta. Jokainen koulutukseen osallistunut saa käsikirjan vastaavan koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen omassa oppilaitoksessaan.
  • laatia kansanopistojen kestävän kehityksen tiekartta ja lisätä vapaan sivistystyön ja järjestöjen yhteistyötä.

Glopisto-hankkeella ihmisille luodaan tilaisuuksia tarttua omilla ehdoillaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. On tärkeää huomata, että tulevaisuus on toivoa täynnä!

Hanke on ulkoministeriön rahoittama viestintä- ja globaalikasvatushanke ja se on käynnissä 23.3.2023-31.12.2024.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys, tytti.pantsar(at)kansanopistot.fi.