Suomen Kansanopistoyhdistys

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Kansanopistoyhdistys tukee toiminnallaan kansanopistoja oppivelvollisille suunnattujen koulutuksien toteuttamisessa.

Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistoissa

Opistovuosi-sivusto Pedanetissä