Opinto-ohjaajille

Tällä sivulla esitellään opinto-ohjaajien käyttöön suunniteltua opetusmateriaalia kansanopistoista.  

Diasarja peruskoulun opinto-ohjaajille

Diasarjassa esitellään peruskoulun päättäneille oppivelvollisille tarkoitettu Opistovuosi-koulutus sekä muut kansanopiston tarjoamat opiskeluvaihtoehdot peruskoulun päättäville: tutkintoon valmentava koulutus (TUVA), lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, aikuisten perusopetus sekä maahanmuuttajille suunnattu koulutus.

Opistovuosi sekä muut oppivelvollisten koulutukset kansanopistoissa -diasarja

Diaserie Folkhögskoleår och andra utbildningar för läropliktiga på folkhögskolor

Diasarja lukion opinto-ohjaajille

Diasarjassa esitellään kansanopiston tarjoamat opiskeluvaihtoehdot lukion päättäville: kansanopistolinjojen koulutukset, avoimen yliopiston ja korkeakoulun opinnot sekä ammatillinen koulutus. Lisäksi käydään läpi kansanopisto-opiskelun käytänteitä, opiskelun rahoitusta ja opintoihin hakemista.

Kansanopisto-opintojen esittely lukiolaisille -diasarja

Kansanopistojen koulutukset – Folkhögskolornas utbildningar 2024–2025 -esite

Kansanopistojen koulutukset – Folkhögskolornas utbildningar -julkaisussa esitellään kansanopistojen koulutustarjonta lukuvuodelle 2024–2025. Lisäksi esitteestä löytyvät kaikkien kansanopistojen yhteystiedot.

Kansanopistojen koulutukset -esitteen kansikuva

Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistossa -esite

Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistossa -esitteessä kerrotaan Opistovuosi-koulutuksesta, joka on peruskoulun päättäneille alle 18-vuotialle oppivelvollisille tarkoitettu yhden lukuvuoden mittainen koulutus. Opiskelu tapahtuu kansanopistossa, joka on kokonaisvaltainen ja yhteisöllinen oppimisympäristö. Koulutuksen jälkeen voi edetä esimerkiksi lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.