Opinto-ohjaajille

Tällä sivulla esitellään opinto-ohjaajien käyttöön suunniteltua opetusmateriaalia kansanopistoista.  

Diasarja peruskoulun opinto-ohjaajille

Diasarjassa esitellään peruskoulun päättäneille oppivelvollisille tarkoitettu Opistovuosi-koulutus sekä muut kansanopiston tarjoamat opiskeluvaihtoehdot peruskoulun päättäville: tutkintoon valmentava koulutus (TUVA), lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, aikuisten perusopetus sekä maahanmuuttajille suunnattu koulutus.

Opistovuosi sekä muut oppivelvollisten koulutukset kansanopistoissa -diasarja

Diaserie Folkhögskoleår och andra utbildningar för läropliktiga på folkhögskolor

Diasarja lukion opinto-ohjaajille

Diasarjassa esitellään kansanopiston tarjoamat opiskeluvaihtoehdot lukion päättäville: kansanopistolinjojen koulutukset, avoimen yliopiston ja korkeakoulun opinnot sekä ammatillinen koulutus. Lisäksi käydään läpi kansanopisto-opiskelun käytänteitä, opiskelun rahoitusta ja opintoihin hakemista.

Kansanopisto-opintojen esittely lukiolaisille -diasarja

Kansanopistojen opinnot – Folkhögskolornas utbildningar -esite

Kansanopistojen opintotarjonnasta kertova Kansanopistojen opinnot – Folkhögskolornas utbildningar -julkaisussa esitellään kansanopistojen koulutukset lukuvuodelle 2022-2023, mukaan lukien oppivelvollisten uudet Opistovuosi- ja TUVA-koulutukset. Lisäksi esitteestä löytyvät kaikkien kansanopistojen yhteystiedot.