Opinto-ohjaajille

Tällä sivulla esitellään opinto-ohjaajien käyttöön suunniteltua opetusmateriaalia kansanopistoista.  

Diasarja kansanopistoista

Diasarjassa esitellään monien mahdollisuuksien kansanopisto, kansanopiston tarjoamat koulutusvaihtoehdot sekä kansanopisto-opiskelun käytänteitä. Tätä diasarjaa voit opinto-ohjaajana hyödyntää kansanopiston esittelyssä tai omassa perehtymisessä kansanopistojen toimintaan.

Lue opinto-ohjaajille suunnattu Diasarja kansanopistoista täällä

Diasarja peruskoulun opinto-ohjaajille

Diasarjassa esitellään kansanopiston tarjoamat opiskeluvaihtoehdot peruskoulun päättäville: kansanopistojen kymppiluokka, lukio, ammatillinen koulutus sekä kansanopistolinjojen koulutukset. Lisäksi kerrotaan opiskelun käytänteistä, opistolla asumisesta sekä opintoihin hakemisesta. Tätä diasarjaa voit hyödyntää peruskoulun opetuksessa.

Katso Kansanopistojen esittely peruskoululaisille -diasarja

Diasarja Opistovuosi oppivelvollisille -koulutuksesta

Kansanopistoissa käynnistyy peruskoulun päättäneille oppivelvollisille tarkoitettu Opistovuosi-koulutus elokuussa 2021. Koulutus on kestoltaan yhden lukuvuoden mittainen. Se perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet). Lue lisää koulutuksesta

Katso Opistovuosi oppivelvollisille -diasarja

Diasarja lukion opinto-ohjaajille

Diasarjassa esitellään kansanopiston tarjoamat opiskeluvaihtoehdot lukion päättäville: kansanopistolinjojen koulutukset, avoimen yliopiston ja korkeakoulun opintovaihtoehdot sekä ammatillinen koulutus. Lisäksi käydään läpi kansanopisto-opiskelun käytänteitä, opiskelun rahoitusta ja opintoihin hakemista. Tätä diasarjaa voit hyödyntää lukion opetuksessa.

Katso Kansanopistojen esittely lukiolaisille -diasarja

Monien mahdollisuuksien kansanopisto – Möjligheternas folkhögskola -opintoesite

Monien mahdollisuuksien kansanopisto -opintojulkaisussa esitellään kansanopistojen opinnot lukuvuonna 2021-2022. Esitteestä löytyvät myös kaikkien kansanopistojen yhteystiedot.

Tytöt istuvat koulun portaikossa. Teksti: Monien mahdollisuuksien kansanopisto.