Opinto-ohjaajille

Tällä sivulla esitellään opinto-ohjaajien käyttöön suunniteltua opetusmateriaalia kansanopistoista.  

Diasarja kansanopistoista

Diasarjassa esitellään monien mahdollisuuksien kansanopisto, kansanopiston tarjoamat koulutusvaihtoehdot sekä kansanopisto-opiskelun käytänteitä. Tätä diasarjaa voit opinto-ohjaajana hyödyntää kansanopiston esittelyssä tai omassa perehtymisessä kansanopistojen toimintaan.

Lue opinto-ohjaajille suunnattu Diasarja kansanopistoista täällä

Diasarja peruskoulun opinto-ohjaajille

Diasarjassa esitellään kansanopiston tarjoamat opiskeluvaihtoehdot peruskoulun päättäville: kansanopistojen kymppiluokka, lukio, ammatillinen koulutus sekä kansanopistolinjojen koulutukset. Lisäksi kerrotaan opiskelun käytänteistä, opistolla asumisesta sekä opintoihin hakemisesta. Tätä diasarjaa voit hyödyntää peruskoulun opetuksessa.

Katso Kansanopistojen esittely peruskoululaisille -diasarja

Opistovuosi oppivelvollisille -koulutus

Kansanopistoissa käynnistyy peruskoulun päättäneille oppivelvollisille tarkoitettu Opistovuosi-koulutus elokuussa 2021. Koulutus on kestoltaan yhden lukuvuoden mittainen. Se perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet). Lue lisää koulutuksesta

Katso video ”Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistossa”

Katso tallenne opinto-ohjaajille suunnatusta Opistovuosi oppivelvollisille -webinaarista 9.2.2021

Esite Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistoissa

Katso Opistovuosi oppivelvollisille -diasarja

Diasarja lukion opinto-ohjaajille

Diasarjassa esitellään kansanopiston tarjoamat opiskeluvaihtoehdot lukion päättäville: kansanopistolinjojen koulutukset, avoimen yliopiston ja korkeakoulun opintovaihtoehdot sekä ammatillinen koulutus. Lisäksi käydään läpi kansanopisto-opiskelun käytänteitä, opiskelun rahoitusta ja opintoihin hakemista. Tätä diasarjaa voit hyödyntää lukion opetuksessa.

Katso Kansanopistojen esittely lukiolaisille -diasarja

Monien mahdollisuuksien kansanopisto – Möjligheternas folkhögskola -opintoesite

Monien mahdollisuuksien kansanopisto -opintojulkaisussa esitellään kansanopistojen opinnot lukuvuonna 2021-2022. Esitteestä löytyvät myös kaikkien kansanopistojen yhteystiedot.

Tytöt istuvat koulun portaikossa. Teksti: Monien mahdollisuuksien kansanopisto.