Tietoturva ja tekijänoikeudet, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– osaa toimia verkossa turvallisesti arvioiden toimijoiden ja informaation luotettavuutta ja suojellen yksityisyyttään
– toimii verkkoympäristöissä “netiketin” vaatimalla tavalla eli laillisesti ja hyviä tapoja noudattaen
– osaa toimia tekijänoikeuslakien mukaan käyttäessään internetistä ja muista lähteistä saamaansa materiaalia.

Sisältö

Kurssilla opiskelija tutustuu tietoturvan perusteisiin ja turvalliseen asiointiin verkossa. Kurssilla opetellaan käyttämään tekstiä ja multimediaa tekijänoikeuslain vaatimalla tavalla.

Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

– käyttää tietokonetta ja mobiililaitteita tietoturvallisella tavalla
– ymmärtää ja osaa omin sanoin selittää tavallisimmat tietoturvaan liittyvät termit
– kirjautua tunnistautumista vaativiin palveluihin ja arvioida tunnistautumispyyntöjen luotettavuutta
– luotettavasti varmuuskopioida salasanoja valitsemallaan keinolla
– käyttää toisten kirjoittamaa tekstiä ja toisten tekemiä kuvia tai muuta multimediaa rikkomatta tekijänoikeuksia
– merkitä lainaamansa materiaalin lähdeviitteet oikealla tavalla
– käyttää Creative Commons -lisenssin alaista materiaalia.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 2. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.