Kiertotalouden edistäjä, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

– ymmärtää käsitteet kiertotalous ja etusijajärjestys
– ymmärtää, miksi materiaalien kierrättäminen on kannattavaa
– tunnistaa yleisimmät kotitalouden jätejakeet
– tietää, mihin voi viedä eri jätejakeet
– osaa etsiä tietoa jäteneuvontapalveluista
– osaa etsiä tietoa kierrätysmahdollisuuksista ja korjauspalveluista
– osaa erottaa kertakäyttötuotteet kestävämmistä vaihtoehdoista.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kiertotalouden käsitteeseen ja etusijajärjestykseen sekä perehdytään kotitaloudessa syntyviin jätejakeisiin ja niiden lajitteluun. Tutustutaan jäteneuvontapalveluihin ja etsitään tietoa oman asuinalueen kierrätysmahdollisuuksista. Kurssin jälkeen opiskelija osaa paremmin huomioida kiertotalouden merkitystä ja materiaalien uusiokäyttöä tehdessään valintoja.

Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • selittää käsitteen kiertotalous
  • antaa esimerkkejä etusijajärjestyksen eri tasojen mukaisista toimista
  • luetella kierrättämisestä syntyviä hyötyjä itselleen ja ympäristölle
  • nimetä kotitaloudessa syntyviä jätejakeita
  • antaa esimerkkejä siitä, mihin voi viedä kotona lajitellut jätteet
  • kertoa, mitä tietoa jäteneuvonnasta saa
  • nimetä kierrätys- ja korjauspalveluja
  • antaa esimerkkejä kertakäyttötuotteista ja kestävistä ja korjattavista tuotteista.


Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.