Vaikutamme

Kansanopistoyhdistys valvoo jäsentensä kansanopistojen etua ja toimii kansanopistojen yhteisenä äänenä. Vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja koulutuspolitiikkaan. Teemme laajaa yhteistyötä jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Tätä täydennetään julkiseen ja yhteis­kunnalliseen keskusteluun osallistumalla, ajantasaisella tiedon­keruulla sekä tukemalla jäsenten oppilaitosten osaamista.

Yhdistyksen vaikuttamistyö perustuu vuorovaikutukseen jäsenten kanssa. Ajankohtaisia sisältökokonaisuuksia käsitellään ja uusia toimintamalleja valmistellaan kansanopistojen edustajista kootuissa työryhmissä.

Kansanopistoyhdistyksen strategia


Kansanopistoyhdistyksen hallitus on laatinut yhdistyksen strategian. Se sisältää yhdistyksen toimintaa ohjaavat strategiset painopisteet sekä kehitystavoitteet lähivuosille. Strategian avulla ohjataan myös yhdistyksen toimintatapoja. Tavoitteemme on, että kansanopistot ovat tunnettu ja arvostettu koulutusmuoto, jolla on merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan osaamisen, sivistyksen ja hyvinvoinnin rakentajana.

Kansanopistoyhdistyksen strategian voi lukea tästä.
Strategian ruotsinkielinen versio.