Vaikutamme

Kansanopistoyhdistys valvoo jäsentensä kansanopistojen etua ja toimii kansanopistojen yhteisenä äänenä. Vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja koulutuspolitiikkaan. Teemme laajaa yhteistyötä jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Tätä täydennetään julkiseen ja yhteis­kunnalliseen keskusteluun osallistumalla, ajantasaisella tiedon­keruulla sekä tukemalla jäsenten oppilaitosten osaamista.

Yhdistyksen vaikuttamistyö perustuu vuorovaikutukseen jäsenten kanssa. Ajankohtaisia sisältökokonaisuuksia käsitellään ja uusia toimintamalleja valmistellaan kansanopistojen edustajista kootuissa työryhmissä.

Kansanopistoyhdistyksen hallitus on strategiassaan linjannut yhdistyksen vaikuttamistyön tavoitteiksi seuraavat:

  • Kansanopistojen asema ja tehtävät suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ovat selkeät ja tunnustetut.
  • Kansanopistot voivat tarjota monialaisina oppilaitoksina laajan kirjon sivistyspalveluja.
  • Kansanopistot muodostavat maanlaajuisen palveluverkoston.
  • Kansanopistojen rahoitus on ennakoitavaa ja kohtelee ylläpitäjiä tasavertaisesti.
  • Kansanopistojen rahoitus on määritelty suhteessa koulutustehtäviin.
  • Kansanopistoilla on resurssit toteuttaa sisäoppilaitostehtäväänsä.
  • Kansanopistot uudistavat aktiivisesti koulutuksiaan sivistystarpeen ja vapaan tehtäväksihaun perusteella sekä hakeutuvat aktiivisesti mukaan yhteiskunnallisiin koulutustehtäviin.
  • Kansanopisto-opiskelijoilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet opintojen aikaiseen toimeentuloon.
  • Kansanopistot ovat kestävän kehityksen edellä kävijöitä.