Hankkeet

Kansanopistoyhdistys sekä koordinoi että on mukana useissa kansanopistotoiminnan ja vapaan sivistystyön kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Hanketoiminnalla tuetaan kansanopistojen henkilöstön ammatillista osaamista ja kansanopistoja oman toimintansa kehittämisessä.

Käynnissä olevat hankkeet

Tekoäly kansanopisto-opettajan tukiälyksi

Kaksivuotisessa henkilöstökoulutushankkeessa vahvistetaan kansanopistojen ja vapaan sivistystyön opettajien digitaalista osaamista ja tekoälyn käyttöä opetuksen ja opetuksen suunnittelun tukiälynä. Vahvistetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteistyötä digitaalisuudessa. Tuetaan opettajia uudistamaan pedagogista toimintatapaansa ottaen uusin teknologia käyttöön.

Hankkeessa vahvistetaan kansanopistojen kestävää hyvinvointia tukevaa pedagogiikkaa. Koulutetaan kansanopistoihin tekoäly-tutorverkosto, jonka osaamista kehitetään myös tulevaisuudessa. Koulutus toteutetaan kokonaisuutena suomeksi ja osittain myös ruotsiksi.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Otavan Opisto, Lahden kansanopisto ja Bildningsalliansen ja sitä rahoittaa Opetushallitus.

Aikuisille osaamista – kansanopistojen perus- ja digitaitokoulutusten kehittäminen

Kansanopistoyhdistyksen koordinoimassa kehittämishankkeessa uudistamme ja konseptoimme digi-, perustaito- ja työelämätaitokoulutuksia kansanopistojen koulutustarjontaan. Laadimme yhtenäisen koulutusmallin kansanopistojen perus- ja digitaitokoulutuksen laadun varmistamiseksi ja valtakunnallisesti hyödynnettäväksi. Hanke on käynnissä 1.1.2023-31.12.2024 ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Globisto – globaalitulevaisuuden polkuja kansanopistoista

Suomen Kansanopistoyhdistys, Joutsenon Opisto ja Otavan Opisto toteuttavat yhteistyössä Globisto- globaalitulevaisuuden polkuja kansanopistoista -hankkeen, joka herättää kansanopistoja toimimaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Hankkeessa kehitetään modulaarinen koulutuskokonaisuus, jossa siirretään Agenda 2030:n tavoitteita käytäntöön yhdessä globaalikasvatusta toteuttavien järjestöjen kanssa. Hanke on käynnissä 13.3.2023-31.12.2024 ja sitä rahoittaa ulkoministeriö.

Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus on kansanopistojen ammatillisen koulutuksen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on edistää monipuolipuolisesti opiskelijoiden ja opistoyhteisöjen hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa. Hanke on käynnissä 19.12.2022-30.4.2025 ja sitä rahoittaa Opetushallitus. 

Kansanopistojohtajien koulutusohjelma

Kansanopistojohtajien koulutusohjelma (11 op) on syksystä 2023 kevääseen 2025 jatkuva henkilöstökoulutushanke, jonka toteuttavat yhteistyössä Suomen Kansanopistoyhdistys, Jyväskylän yliopiston koulutusjohtamisen instituutti ja Suomen ympäristöopisto. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Kansanopistojohtajien koulutusohjelmassa osallistujat voivat vahvistaa osaamistaan ja tietoperustaa kansanopistojohtamisen asiantuntemusalueissa sekä syventää johtamisosaamistaan vastaamaan tulevaisuuden kansanopistojohtamisen tarpeita. Koulutuksessa kehitämme kansanopistojohtajuutta yksilöllisen johtamisosaamisen, jaetun johtamisen kehittämisen ja koko oppilaitoksen toimintakulttuurin johtamisen tasoilla.