Digiosaaminen

Suomen Kansanopistoyhdistys pyrkii kehittämään kansanopistojen digiosaamista.

Vapaasti verkossa

Vapaasti verkossa  -sivusto tarjoaa ohjeita ja oppaita digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen, erilaisten verkko-ohjelmien käyttöön ja sieltä löytyy monia tapoja käyttää verkkoa opetuksen apuna ja välineenä. Sivuille on koottu koulutus- ja kehittämishankkeissa tuotettua materiaalia. Sivusto syntyi Vapaasti verkossa koulutushankkeen myötä vuonna 2015 ja sitä on täydennetty vuosina 2017-2018 toteutetussa kansanopistojen digi-hankkeessa.

Tutustu Vapaasti Verkossa -sivustoon.

Kansanopistojen digiryhmä

Kansanopistojen digiryhmä on Suomen Kansanopistoyhdistyksen ylläpitämä Facebook-ryhmä. Ryhmässä jäsenet pääsevät jakamaan erilaista tietoutta ja tapahtumia liittyen digitaitoihin. Ryhmä luotiin Digitaalisuus opistojen strategiaan, pedagogiikkaan ja käytäntöön -hankkeen innostamana vuonna 2017. Ryhmään on mahdollista liittyä edelleen, sillä se on toiminnassa vielä hankkeen jälkeenkin. Tarvitset vain Facebook-tunnukset.

Tutustu kansanopistojen digiryhmään Facebookissa tästä.

Vapaa Sivistystyö ry:n hanke: Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä

Vapaan Sivistystyö ry:n hankkeessa on pyritty hyödyntämään digitalisaatiota vapaassa sivistystyössä luomalla digitutor -verkosto ja pyrkimällä vakiinnuttaa sitä. Digitutor -verkostolle ollaan luomassa SCOO -sovellusta, jonka tarkoituksena on toimia tiedon jakamisen ympäristönä. Sovellus on vielä kesken ja sitä kehitetään parhaillaan. Lisäksi hankkeessa on kokeiltu pilotointeja oppilaitosten yhteistyönä, ja pilottien tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja. Hankkeessa pyritään myös uudistamaan opetussisältöjä, jotka vastaavat digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeita. Suomen Kansanopistoyhdistys on ollut mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Lue lisää Digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä -hankkeesta täältä.