Työryhmät

Kansanopistoyhdistyksen hallitus voi asettaa työryhmiä, joiden tavoitteena on hyödyntää laaja-alaisesti kansanopistojen osaamista vaikuttamisen ja kehittämisen ajankohtaisissa asioissa sekä yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

Vuonna 2020 toiminnassa ovat seuraavat työryhmät, tehtävä ja yhteyshenkilö Kansanopistoyhdistyksen toimistossa.

  • Basgruppen – Ruotsinkielisen toiminnan kehittämisryhmä, suunnittelija Anni Henricson.
  • Ammatillisen koulutuksen taustaryhmä, ammatillisen koulutuksen uudistusten seuraaminen, suunnittelija Anni Henricson.
  • Talouspäällikkötyöryhmä, säädösmuutosten vaikutusten arviointi, kansanopistojen rahoituksen ja kokonaistalouden tarkastelu sekä yhteisten raportointityökalujen sekä mm. uuden tilikarttamallin laatiminen, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Oppivelvollisuuden laajentaminen kehittämistyön taustaryhmä, kansanopistojen malli oppivelvollisuuden pidentämiselle ja yhteistyön kehittäminen, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Maahanmuuttajakoulutuksen kehittämistoimien taustaryhmä, maahanmuuttajakoulutuksen ajankohtaisasiat, koordinaattori Mirka Råback.

  • Jatkuvan oppimisen uudistuksen taustaryhmä, jatkuvan oppimisen uudistuksen ja koulutuspoliittisen selonteon seuraaminen sekä kansanopiston roolin määrittäminen, suunnittelija Anni Henricson.