Työryhmät

Kansanopistoyhdistyksen hallitus voi asettaa työryhmiä, joiden tavoitteena on hyödyntää laaja-alaisesti kansanopistojen osaamista vaikuttamisen ja kehittämisen ajankohtaisissa asioissa sekä yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

Vuonna 2024 toiminnassa ovat alla luetellut työryhmät. Työryhmän nimen jälkeen on lueteltu sen tehtävä ja yhteyshenkilö Kansanopistoyhdistyksen toimistossa.

  • Ruotsinkielisen toiminnan kehittämisryhmä (Basgruppen) seuraa ja kehittää ruotsinkielisten kansanopistojen toimintaedellytyksiä. Selvittää koulutuspoliittisten uudistusten vaikutuksia ruotsinkielisiin kansanopistoihin. Laatii kehittämisehdotuksia ja järjestää yhteistoimintaa. Tekee yhteistyötä vaikuttamis-, kehittämis- ja viestintätoiminnassa Bildningsalliansenin kanssa. Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Toisen asteen työryhmä seuraa ammatillisen ja lukiokoulutuksen uudistamista sekä näiden koulutusmuotojen säädösten ja rahoituksen kehittymistä. Työryhmä seuraa ja kokoaa näkemyksiä kansanopistojen ammatillista koulutusta ja lukiota koskevista koulutuspoliittisista linjauksista ja säädösuudistuksista. Työryhmä toimii tukena yhdistyksen kannanottojen ja lausuntojen laatimisessa sekä ohjausryhmänä SKY-FFF:n koordinoimalle Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus -hankkeelle. Yhteyshenkilö: koordinaattori Anni Henricson.
  • Taloustyöryhmä tukee yhdistyksen vaikuttamistyötä kansanopistojen taloudellisten näkymien ennakoinnissa ja laatii selvityksiä kansanopistojen talouden tilasta ja toimintaedellytyksistä hallituksen ja toiminnanjohtajan toimeksiannosta. Vuoden 2024 työryhmä seuraa OKM:n tilastointihanketta. Se jatkaa yhteistyötä Opetushallituksen kanssa raportoinnin luotettavuuden kehittämiseksi. Yhteyshenkilö: koordinaattori Anni Henricson.
  • Sujuvat siirtymät -työryhmä tukee SKY-FFF:n hallitusta ja toimistoa asiantuntemuksellaan kansanopistojen roolin vahvistamisessa siirtymä-/nivelvaiheiden koulutuksen järjestäjänä. Se tukee Opistovuosi-koulutuksen vakiinnuttamista, vahvistaa kansanopistojen osaamista Opistovuosi-koulutuksen järjestämisessä sekä tarjoaa konsultoivaa tukea koulutusta käynnistäville ja TUVA-koulutuksen kehittämistä. Työryhmän tehtävänä on seurata korkeakoulutuksen kehitystä, kansanopistojen roolia korkeakoulutuksen saavutettavuuden edistämisessä ja laatia esityksiä kansanopistojen roolista korkeakoulutettujen määrän nostamiseksi Suomessa. Työryhmä laatii konseptoinnin KOVA-koulutukselle. Yhteyshenkilö: suunnittelija Erja Veivo.


  • Aikuisille osaamista -työryhmä toimii asiantuntijana, kun kehitetään kansanopistojen valmiuksia järjestää aikuisten perustaitoja tukevia koulutuksia. Työryhmä toimii ohjausryhmänä Aikuisille osaamista -hankkeelle, jossa konseptoidaan uusia koulutuksia. Työryhmä tukee aikuisten ohjauksen kehittämistä ja seuraa ELO-foorumin työtä. Se kokoaa keinoja kansanopistojen työelämäyhteistyön kehittämiseksi. Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

  • Muutoslaboratorio-tiimi edistää kansanopistojen tulevaisuuskuvien toteutumista: organisoimalla uudenlaisia innovaatioita tukevia dialogeja, ideoimalla uusia palveluita/koulutuksia/toimintoja, hankkeistamalla kokeiluja ja selvittämällä niiden pitkäjänteistä jalkauttamista kansanopistojen koulutustuotteiksi ja toiminnoiksi. Ryhmä tekee esityksiä yhdistyksen toiminnanjohtajalle ja hallitukselle kansanopistojen toiminnan kehittämiseksi tulevaisuuskuvien suunnassa. Yhteyshenkilöt: koordinaattori Anni Henricson ja toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.