Työryhmät

Kansanopistoyhdistyksen hallitus voi asettaa työryhmiä, joiden tavoitteena on hyödyntää laaja-alaisesti kansanopistojen osaamista vaikuttamisen ja kehittämisen ajankohtaisissa asioissa sekä yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

Vuonna 2021 toiminnassa ovat seuraavat työryhmät, joiden jälkeen on lueteltu työryhmän tehtävä ja yhteyshenkilö Kansanopistoyhdistyksen toimistossa.

  • Basgruppen – Ruotsinkielisen toiminnan kehittämisryhmä, koordinaattori Anni Henricson.
  • Ammatillisen koulutuksen taustaryhmä, ammatillisen koulutuksen uudistusten seuraaminen, koordinaattori Anni Henricson.
  • Taloustyöryhmä, säädösmuutosten vaikutusten arviointi, kansanopistojen rahoituksen ja kokonaistalouden tarkastelu sekä yhteisten raportointityökalujen sekä mm. uuden tilikarttamallin laatiminen.
  • Oppivelvollisuuden laajentaminen kehittämistyön taustaryhmä, kansanopistojen malli oppivelvollisuuden pidentämiselle ja yhteistyön kehittäminen.
  • Maahanmuuttajakoulutuksen kehittämistoimien taustaryhmä, maahanmuuttajakoulutuksen ajankohtaisasiat.

  • Jatkuvan oppimisen uudistuksen taustaryhmä, jatkuvan oppimisen uudistuksen seuraaminen sekä kansanopiston roolin määrittäminen, koordinaattori Anni Henricson.

  • Viestintäuudistuksen taustaryhmä, tukee yhdistyksen toimistoa kansanopistoja koskevan viestintämateriaalin laatimisessa sekä kansanopistojen tunnettuuden edistämisessä.