Työryhmät

Kansanopistoyhdistyksen hallitus voi asettaa työryhmiä, joiden tavoitteena on hyödyntää laaja-alaisesti kansanopistojen osaamista vaikuttamisen ja kehittämisen ajankohtaisissa asioissa sekä yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

Vuonna 2019 toiminnassa ovat olleet seuraavat työryhmät, tehtävä ja yhteyshenkilö Kansanopistoyhdistyksen toimistossa.

  • Basgruppen – Ruotsinkielisen toiminnan kehittämisryhmä, suunnittelija Anni Henricson.
  • Ammatillisen koulutuksen taustaryhmä, ammatillisen koulutuksen uudistusten seuraaminen, suunnittelija Anni Henricson.
  • Talouspäällikkötyöryhmä, säädösmuutosten vaikutusten arviointi, kansanopistojen rahoituksen ja kokonaistalouden tarkastelu sekä yhteisten raportointityökalujen sekä mm. uuden tilikarttamallin laatiminen, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmisteleva työryhmän taustaryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän sisältöjen käsitteleminen kansanopistojen näkökulmasta, suunnittelija Anni Henricson.
  • Perus- ja digitaidot aikuisille työryhmä, kansanopistojen koulutusmallit perus- ja digitaitojen kehittämiseksi sekä työttömyysetuudella tuettava omaehtoinen opiskelu. Integroitu yhdistyksen hankkeeseen. Koordinaattori Mirka Råback.
  • Oppivelvollisuuden laajentaminen kehittämistyön taustaryhmä, kansanopistojen malli oppivelvollisuuden pidentämiselle ja yhteistyön kehittäminen, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Toinen reitti yliopistoon hankkeen taustaryhmä, Jyväskylän yliopiston koordinoiman hankkeen taustaryhmä. Koordinaattori Mirka Råback.
  • Maahanmuuttajakoulutuksen kehittämistoimien taustaryhmä, maahanmuuttajakoulutuksen ajankohtaisasiat, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.
  • Viestintäuudistuksen tukiryhmä, Kansanopistoyhdistyksen viestinnän uudistaminen, suunnittelija Anni Henricson.