Työryhmät

Kansanopistoyhdistyksen hallitus voi asettaa työryhmiä, joiden tavoitteena on hyödyntää laaja-alaisesti kansanopistojen osaamista vaikuttamisen ja kehittämisen ajankohtaisissa asioissa sekä yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

Vuonna 2023 toiminnassa ovat seuraavat työryhmät, joiden jälkeen on lueteltu työryhmän tehtävä ja yhteyshenkilö Kansanopistoyhdistyksen toimistossa.

  • Basgruppen – Ruotsinkielisen toiminnan kehittämisryhmä.
  • Toisen asteen rakenteellisen uudistuksen taustaryhmä, seuraa ja kokoaa näkemyksiä kansanopistojen ammatillista koulutusta koskevista koulutuspoliittisista linjauksista sekä säädösuudistuksista ja tukee OKM:n Toisen asteen rakenteellisen uudistuksen seurantaryhmässä olevan Kansanopistoyhdistyksen edustajan työtä, koordinaattori Anni Henricson.
  • Taloustyöryhmä, säädösmuutosten vaikutusten arviointi, kansanopistojen rahoituksen ja kokonaistalouden tarkastelu sekä yhteisten raportointityökalujen sekä mm. uuden tilikarttamallin laatiminen, koordinaattori Anni Henricson.
  • Oppivelvollisuuden laajentamisen työryhmä, seuraa oppivelvollisuusuudistuksen etenemistä sekä edistää kansanopistojen mallia oppivelvollisuuden pidentämiselle ja yhteistyön kehittämistä, suunnittelija Erja Veivo.
  • Maahanmuuttajakoulutuksen kehittämistoimien taustaryhmä, maahanmuuttajakoulutuksen ajankohtaisasiat, järjestösihteeri Piia Haukilampi.

  • Jatkuvan oppimisen uudistuksen taustaryhmä, jatkuvan oppimisen uudistuksen seuraaminen sekä kansanopiston roolin määrittäminen, koordinaattori Anni Henricson.