Maahanmuuttajakoulutus

Suomessa lähes 50 kansanopistoa tarjoaa koulutusta oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille. Kansanopistot järjestävät monipuolista maahanmuuttajakoulutusta: lukutaito-opetusta, kotoutumiskoulutuksen erilaisia tasoja, aikuisten perusopetusta, ammatillisiin tai lukio opintoihin valmentavia koulutuksia sekä muita koulutuksia.

Suomen Kansanopistoyhdistys kehittää maahanmuuttajakoulutusta yhteistyössä kansanopistojen sekä muiden vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa.

Kansanopistoyhdistys on koonnut tietoja kansanopistoissa tarjottavasta maahanmuuttajakoulutuksesta yhdelle alustalle. Koontiin voi tutustua kansanopistoyhdistyksen Peda.net -oppimisympäristössä. Sivustolta löytyy myös laaja materiaalipankki, jonne on koottu erilaista koulutusmateriaalia maahanmuuttajakoulutusten suunnittelun ja opetustyön tueksi. Opettajat voivat myös itse tarjota sivustolle omia opetusmateriaaleja, oppimisalustoja, sivustoja, kirjallisuutta tai muita hyviä vinkkejä opetustyöhön.

Lisätietoja kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksesta Peda.net-sivustolla.

Kansanopistoyhdistys tekee yhteistyötä myös muiden vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa, sekä osallistuu maahanmuuttajakoulutukseen liittyviin yhteishankkeisiin.

Kansanopistoyhdistyksen hankkeet maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiseksi

Sospeva – Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaassa sivistystyössä 2018-2020

Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat koulutuspolut 2017-2019

Hyvä alku aikuisten perusopetukseen – yhteisöllisyyttä ja kumppanuutta 2017-2018

Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistoissa 2015-2016

Kansanopistot maahanmuuttajakoulutuksen osaajina –täydennyskoulutusohjelma 2012-2013

Maahanmuuttajakoulutuksen kehittämishankkeet ja niissä syntyneet aineistot on esitelty Kansanopistoyhdistyksen Peda.net -sivustolla.