Taloustaituri, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– tietää, mistä omat tulot ja menot muodostuvat kuukausitasolla
– tietää, mitä ovat pakolliset ja säännölliset menot
– tietää, miten budjetti laaditaan
– tutustuu säästämisen keinoihin
– tunnistaa keinoja oman kulutuksen vähentämiseen
– tunnistaa velanoton riskejä
– tunnistaa kestävän kulutuksen taloudellisia hyötyjä.

Sisältö


Kurssilla opetellaan hallitsemaan omaa taloutta tehokkaasti ja vastuullisesti sekä kartoitetaan omat menot ja tulot, opetellaan laatimaan budjetti ja pohditaan keinoja järkevään rahankäyttöön. Opinnoissa pohditaan velanoton riskejä ja keinoja välttää turhaa velkaantumista. Kurssin jälkeen opiskelija osaa paremmin huomioida kestävän kehityksen periaatteita ostopäätöksissä.

Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • arvioida kuukausittaiset tulot yhteensä
  • nimetä pakolliset menot
  • listata säännöllisesti toistuvat menot
  • laatia ohjatusti omalle kotitaloudelleen budjettisuunnitelman
  • arvioida, minkä summan voi laittaa säästöön kuukausittain
  • antaa esimerkkejä siitä, mikä on tarpeellista, välttämätöntä tai turhaa kulutusta
  • antaa esimerkkejä eri luottotyypeistä
  • kertoa luottojen todellisista kustannuksista esimerkkejä
  • verrata halvan tuotteen ja kestävämmän, mutta kertaostona kalliimman tuotteen kustannuksia pidemmällä aikajaksolla.

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.