Tietoinen kuluttaja, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– tietää kestäviä tapoja tehdä hankintoja omiin tarpeisiin
– osaa tunnistaa vastuullisen tuotteen
– osaa arvioida omaa kulutustaan eettisestä ja ekologisesta näkökulmasta
– tietää elinkaarikäsitteen sisällön
– ymmärtää kulutuksen ja maapallon luonnonvarojen käytön yhteyden.

Sisältö

Kurssilla selvitetään mitä ja miksi kulutamme ja kasvatetaan ymmärrystä koko kulutuksen elinkaaren vaikutuksista, vaihtoehtoisista hankintatavoista ja korjaus- ja kunnostuspalveluista. Lisäksi kurssilla perehdytään myös kulutuksen eettisiin kysymyksiin ja oman kuluttajaidentiteetin rakentumiseen. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa tehdä vastuullisempia valintoja ja rakentaa omaa kuluttajaidentiteettiään kestävämpään suuntaan.

Arviointi

Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • antaa esimerkkejä välttämättömistä tarpeistaan
  • nimetä eri vaihtoehtoja hankintatavoista (uusi, käytetty, vanhan korjaaminen)
  • tunnistaa vastuullisen kuluttamisen sertifikaatteja
  • nimetä kulutukseen liittyviä epäeettisiä näkökulmia
  • nimetä tuotteessa käytettyjä raaka-aineita
  • nimetä jonkin tuotteen tai sen komponenttien valmistusmaita ja kuljetusreittejä ja -tapoja
  • kertoa tuotteen käytön ja käytöstä poistamisen ympäristövaikutuksia.


Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.