Pilvipalvelut ja verkko-oppimisympäristöt, 1 op

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
– osaa toimia verkko-oppimisympäristössä sekä suorittaa kurssia etänä käyttäen etäopiskelusovelluksia
– ymmärtää pilvipalveluiden toiminnan perusteet ja oppii käyttämään pilvipalveluita tiedostojen tallentamiseen.

Sisältö


Kurssilla opitaan etäopiskelun perusedellytykset eli tiedostojen katseleminen ja lataaminen verkko-oppimisympäristöstä sekä etäopiskelusovelluksien kautta etä- tai hybridiopetukseen osallistuminen.
Samalla opitaan tiedostojen säilyttäminen ja jakaminen pilvipalvelujen avulla.

Arviointi


Opiskelijan hyväksytyn suorituksen kriteerinä on, että opiskelija osaa

  • nimetä erilaisia pilvipalveluita (esim. Google Driven, OneDriven) sekä verkko-oppimisympäristöjä (esim. Moodlen, Classroomin, Peda.netin)
  • omin sanoin selittää pilvi- ja paikallisen tallentamisen eron
  • tallentaa tiedoston pilvipalveluun, jakaa tiedoston muille ja hallita jakamiseen liittyviä oikeuksia
  • etsiä tiedoston verkko-oppimisympäristöstä ja ladata oman tiedoston alustalle
  • osallistua opetukseen vähintään kahden eri etäopiskelusovelluksen välityksellä (esim. Teams, Meet, Zoom)

Koulutuksessa hankittu osaaminen määrittyy eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasolle 3. Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.