X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Linkit
Julkaisut

Vapaan sivistystyön oppilaitosfuusiot
Aaro Harju & Leena Saloheimo, VST 2016

Vapaan sivistystyön oppilaitosrakenne on muuttunut vuosikymmenien kuluessa. Eniten on tapahtunut kansalais- ja työväenopistojen yhdistymisiä. Viime vuosina on menty myös oppilaitosmuotorajojen yli, kun eri oppilaitokset ovat yhdistyneet vapaan sivistystyön kentällä tai ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tämä kartoitus paneutuu oppilaitosfuusioihin vapaassa sivistystyössä viime vuosikymmeninä ja vuosina.

Raportin julkaisemiseen on käytetty opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta.

PDF-versio ja tilausohjeet
Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
Toimittanut Leena Saloheimo. Opetushallitus 2016
Tämä selvitys pyrkii antamaan kokonaiskuvan vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämästä maahanmuuttajakoulutuksesta ja maahanmuuttajien osallistumisesta opintoihin. Selvitys kattaa vapaan sivistystyön lisäksi kaiken oppilaitosten järjestämän koulutuksen, jossa on ollut maahanmuuttajaopiskelijoita vuonna 2014. Selvitys perustuu oppilaitoksille vuonna 2015 tehtyyn kyselyyn, jossa vastausprosentti oli 85.

Lisätietoja

Selvitys (pdf)
Kansanopiston uusi laulukirjaLaulamiseen liittyvä pedagogiikka ohjaa opiskelijoita kansanopistojen keskeisten arvojen äärelle. Laulujen ryhmittely vapaan sivistystyön lain tavoitteiden mukaisiin lukuihin on sinänsä jo merkittävä tapa suunnata ajatuksia laulujen sisältöihin ja kansanopistojen arvomaailmaan: Omaehtoinen oppiminen, Ihmisten monipuolinen kehittyminen, Aktiivinen kansalaisuus ja kansanvaltaisuus, Osallisuus, Yhteisöllisyys, Tasa-arvo ja moniarvoisuus, Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, Kestävä kehitys, Yhteiskunnan eheys ja kritiikki, Hyvinvointi.

Kirjan on toimittanut Jaakko Mäkinen ja sen on julkaissut Suomen Kansanopistoyhdistys.

Lisätietoja kirjasta täältä sekä tässä lehdistötiedotteessa (pdf)
Vapaan sivistystyön palvelurakenne. Oppilaitosten koulutustarjonta
Leena Saloheimo/VST 2015
Selvitysraporttiin on koottu valtakunnallisia ja alueellisia tietoja vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämän koulutuksen osallistuja- ja opetustuntimääristä vuosilta 2011 ja 2012. Raportti kattaa vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen lisäksi ammattikoulutuksen, yleisivistävän koulutuksen, avoimen korkeakouluopetuksen, taiteen perusopetuksen sekä maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen ja opintosetelikoulutuksen.

Selvitys: PDF
Selvitys vapaan sivistystyön opintosetelikurssien hyödyistä ja vaikutuksista
Jenni Pätäri/VST 2015
Haastatteluihin perustuva tutkimus vaikutuksista ja hyödyistä, joita opiskelijat ovat kokeneet osallistuttuaan vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksella järjestettyyn koulutukseen.

Selvitys: PDF


Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyöJenni Pätäri, Annika Turunen ja Ari Sivenius (toim.) / VST 2015.
Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö -pamfletissa ruoditaan vapaata sivistystyötä, sivistystä sekä niihin kiinnittyvää tutkimusta.
Millaisia kannattelevia ja kahlitsevia rakenteita aikamme sisältää? Pamfletin keskeisiä teemoja ovat sekä sivistykseen että vapaan sivistystyön tulevaisuuteen kohdistuva huoli. Miten vapaa sivistystyö toisaalta säilyttää ja toisaalta löytää paikkansa markkinakeskeisessä ajassa? Millainen tulevaisuutemme olisi ilman sivistystä tai vapaata sivistystyötä? Pamfletin kirjoittajien tarkasteluissa esimerkiksi suhde valtioon näyttäytyy uusliberalistisessa ajassamme paradoksaalisesti molempina. Pamfletti on syntynyt osana Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelmatoimintaa (SVV).

Selailtava versio | PDF
Kansanopistokodin 120 vuottaJoutsenon Opiston entinen rehtori, kasvatustieteen ja valtiotieteiden tohtori Jyrki Jokinen on Kordelinin säätiön tuella kirjoittanut kirjan nimellä ”Kansanopistokodin 120 vuotta”. Kirjassa hän pyrkii selvittämään diskurssianalyysin avulla kansanopistokoti-käsitteen muutosta 1900-luvun alusta 2010-luvulle asti. Lähteinä on käytetty opistojen historiikkejä, Kansanopisto-lehden vuosikertoja sekä entisten ja nykyisten opistojen rehtoreiden, opettajien ja opiskelijoiden haastatteluja. Kirjan julkaisija on Suomen Kansanopistoyhdistys ry.

Lisätietoja
"Elämäni paras vuosi" nyt pdf:näSuvi Erkon aikuiskasvatustieteen pro gradu-tutkielma, "Elämäni paras vuosi", kansanopisto-opintojen rooli opiskelijan elämän nivelvaiheessa,
on nyt vapaasti ladattavissa Jyväskylän yliopiston sähköisestä kirjastosta: PDF


Yhteisöllisyyden sytykkeitäSelvitys vapaan sivistystyön mahdollisuuksista vetäytyvien kansalaisten sitouttamisessa yhteiskuntaan.

Kirjan PDF-versio

Tekijät: Anneliina Törrönen, Anna Kirstinä
Julkaistu: 2006
Kustantaja: Oikeusministeriö

Kansanopistokirja
Virtanen Sari, Marjomäki Ville (toim.)

Kansanopisto on erilainen koulu: se tarjoaa vaihtoehtoisen sivistyskäsityksen, kiinnittyy kansalaisyhteiskuntaan ja avautuu monikulttuurisuuteen. Kansanopisto täydentää ja kyseenalaistaa koulutusjärjestelmää.

Teos tarkastelee kansanopistoliikettä suomalaisessa yhteiskunnassa. Opistoliikkeen tarkastelu sidotaan Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry:n toiminnan analyysiin.

Kirjasta avautuu yhdistyksen merkitys kansanopistoliikkeen yhdistäjänä ja sen yhteiskunnallista merkitystä vahvistavana voimana. Yhdistyksen jäsenopistojen taustat ulottuvat herätysliikkeistä poliittisiin puolueisiin ja ammattiyhdistysliikkeeseen. Kirja juhlistaa Kansanopistoyhdistyksen satavuotisjuhlavuotta. Osa artikkeleista on ruotsinkielisiä.

Teos on suunnattu kansanopistokentälle sekä vapaassa sivistystyössä ja aikuiskoulutuksessa toimiville.

Tiedustelut: Kansanvalistusseura
Sivistymisen idea - Vapaan sivistystyön eetosta etsimässäSivistys on yksilön, yhteisön ja koko ihmiskunnan henkisten, kulttuuristen ja aineellisten saavutusten kokonaisuus. Jokainen ihminen on sivistyskykyinen, ja ihminen ja yhteisö voivat sivistyä vain sivistystyön kautta. Kansalaisfoorumin uutuuskirjassa sivistyksen eetosta etsivät Aaro Harju, Jaakko Rantala ja Seppo Niemelä.

Lue lisää ja tilaa kirja täältä.