X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Artikkelit
Ehdokkaiden esittelyt Suomen Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi
Määräaikaan mennessä tehtiin kaikkiaan kolme esitystä Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtajaksi ja kuusi esitystä hallituksen jäseniksi. Alla esittelemme kaikki ehdokkaat.

EHDOKKAIDEN ESITTELYT


Puheenjohtajaehdokkaat

Helena Ahonen

Seurakuntaopisto, rehtori
KT

Kasvatustieteen tohtori Helena Ahonen on toiminut SKY:n hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti vuodesta 2006 lähtien sekä yhdistyksen varapuheenjohtajana vuodesta 2010.

Helena Ahonen on toiminut viisi vuotta Suomen Kansanopistoyhdistyksen edustajana Opetusministeriön ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmässä. Samoin hän on toiminut Sivistystyönantajien työmarkkinavaliokunnassa 2010-2014, edustajiston jäsenenä 2013 ja vuodesta 2015 lukien hallituksessa edustaen ainoana jäsenenä vapaata sivistystyötä.

Korkean ammattitaitonsa vuoksi Ahonen on käytetty kouluttaja ja Kansanopistoyhdistyksen ja muiden järjestäjien koulutuksen tulevaisuutta käsittelevissä tilaisuuksissa. Helena Ahonen omaa pitkän kokemuksen SKY:n hallinnosta, ymmärtää moniarvoisen kansanopistokentän arvot ja toimintamahdollisuudet, on yhteistyöhaluinen- ja kykyinen. Hän on innovoiva kehittäjä, joka tuntee laaja-alaisesti koko yhteiskuntamme koulutusjärjestelmän. Helena Ahonen on arvostettu vaikuttaja, jolla on hallussaan laajat yhteistyöverkostot.

Esittää: Kirkkopalvelut ry


Juha Matti Holopainen

Laajasalon opisto, rehtori, säätiön johtaja
KM ja yhteiskuntatieteiden tohtorikoulutettava

Innostava ja luova realisti on humaanilla ja määrätietoisella tavalla ollut luomassa 111-vuotiaasta Laajasalon opistosta ja säätiöstä aktiivisen, ulospäinsuuntautuvan ja taloudellisesti vakaan toimijan. Taloudellisesti haastavina aikoina opistoon on syntynyt 15 uutta vakinaista työpaikkaa opetusalalle ja vastaava määrä uusia opintolinjoja. Henkilöstö toimii tiiviissä yhteistyössä opiston sisällä ja ulkopuolella erilaisten kumppaneiden ja tahojen kanssa. Aktiivinen osallistuja kansanopistojen yhteisiin asioihin koko henkilöstön voimin.

15 vuoden kokemus kansanopistojohtamisesta ja opetuksesta Helsingin evankelisessa opistossa (4 vuotta) ja Laajasalon opistossa (11 vuotta). Suomen Kansanopistoyhdistyksen hallituksessa ja työvaliokunnassa vuodesta 2011. Laajat yhteiskunnalliset verkostot jo YLE:n toimittajauran (1998-2003) ajoilta lähtien valtakunnan poliittisiin päättäjiin, OKM:n ja OPH:n johtoon, mediataloihin, liike-elämään ja Suomen ev.lut.kirkon piispatasolla.

Uusien näkemysten avaaja kansanopistoliikkeen osallistumiselle yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin, joissa vapaata sivistystyötä voidaan käyttää aktiivisesti koulutustoimintaan riippumatta kulloisenkin eduskunnan voimasuhteista.

Helsingissä, lähellä valtakunnallista päätöksentekoa ja SKY:n toimistoa asuva sujuvasanainen puheenjohtaja on hyödyksi, kun haemme kansanopistolle lisää elintärkeää näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja valtionosuuksia rahoitukseen.
 
Esittää: Laajasalon opiston säätiö sr.Kyösti Nyyssölä

Etelä-Pohjanmaan Opisto, rehtori, säätiön toimitusjohtaja
FL

Kyösti on yhteistyökykyinen, sinnikäs, rohkea ja aikaansaava ja hänellä on laajat verkostot ja kyky vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon. Hänellä on vahva kokemus ja näyttö monimuotoisen kansanopiston johtamisesta. Hän on perehtynyt kansanopiston erityisluonteeseen ja pedagogiikkaan.

Kansanopistokentältä on työkokemusta kertynyt Etelä-Pohjanmaan Opiston rehtorina ja säätiön toimitusjohtajana vuodesta 2007 alkaen. Kuntasektorilta työkokemusta on Ähtärin kaupungin sivistystoimenjohtajana ja lukion rehtorina 2004-2007 sekä nykyisen koulutuskeskus Sedun yhteiskunnallisten aineiden lehtorina 1990-2004. Toimittajan tehtäviä hän on hoitanut vuosina 1984-1990 Iisalmen Sanomissa, Karjalan Maa-lehdessä sekä Joensuun ylioppilaslehdessä.

Kansanopistojen toiminta nojaa sivistyspedagogiikkaan, siksi niillä on erityinen tehtävä koulutusjärjestelmässä. Opiskelijan itseluottamuksen, vuorovaikutustaitojen, luovuuden ja intohimon herättäminen toteutuvat muussa koulutuksessa heikosti, mutta kansanopistoille tämä on opetussuunnitelman ydintä.

Yhdistyksen tehtävä on tukea kansanopistoja omien vahvuuksien löytämisessä. Laaja kenttä ja elinvoimaiset opistot takaavat myös edunvalvonnan onnistumisen. Yhdistyksen on tuettava opistokenttää uuden tehtävän hakemisessa sekä nykyisten tehtävien kehittämisessä. Esimerkiksi vapaan sivistystyön nivelvaiheopinnot olisi saatava nykyistä laajemman valtion rahoituksen piiriin koulutustakuun hengessä.

Esittää: Korpisaaren Säätiö.


Ehdokkaat hallituksen jäseniksiJuha Matti Holopainen

Laajasalon opisto, rehtori, säätiön johtaja

Juha Matti Holopainen on kasvatustieteen maisteri ja yhteiskuntatieteiden tohtorikoulutettava. Hän on ollut Suomen Kansanopistoyhdistyksen hallituksessa ja työvaliokunnassa vuodesta 2011.

“Laajat yhteiskunnalliset verkostot jo YLE:n toimittajauran (1988-2003) ajoilta lähtien valtakunnan poliittisiin päättäjiin, OKM:n ja OPH:n johtoon, mediataloihin, liike-elämään ja Suomen ev.lut.kirkkoon piispatasolla. Innostava ja luova realisti on humaanilla ja määrätietoisella tavalla ollut luomassa 111-vuotiaaseen Laajasalon opistoon 15 uutta vakinaista työpaikkaa. Lähellä valtakunnallista päätöksentekoa toimiva sujuvasanainen osaaja on hyödyksi, kun haemme kansanopistoille näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja valtionosuuksia.”

Esittää: Laajasalon opiston säätiö sr.


Ulla Huhtilainen

Joutsenon Opisto, rehtori

Koulutukseltaan Ulla Huhtilainen on kasvatustieteen maisteri. Hän on ollut Suomen Kansanopistoyhdistyksen hallituksessa vuodesta 2016 lähtien.

“Kansanopistouransa hän aloitti Kiteen Evankelisella Kansanopistolla jo 1980-luvun puolivälissä opettajan tehtävissä. Ennen Joutsenon Opiston rehtorin tehtäväänsä Ulla Huhtilainen työskenteli muun muassa luokanopettajana seitsemän vuotta ja sivistysjohtajana kymmenen vuotta. Kansanopistotyönsä, yhteensä kymmenen vuotta, lisäksi Ulla Huhtilaisella on vankka työkokemus kasvatus- ja opetusalan johtamisesta julkisella sektorilla. Huhtilaisen vahvuuksia ovat asioiden kokonaisvaltainen hahmottaminen ja muutosjohtamisen taidot.”

Esittää: Joutsenon Opiston kannatusyhdistys


Juha Kaivola

Turun kristillinen opisto, pedagoginen rehtori

Koulutukseltaan Juha Kaivola on filosofian maisteri. Hän on toiminut Suomen Kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuosina 2009-2014 ja 2015-2018.

“Juha Kaivola on syvällisesti paneutunut kansanopistokoulutuksen monipuoliseen kehittämiseen niin vapaan sivistystyön, ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen kuin kotoutumiskoulutuksenkin osalta. Hän on osallistunut monipuolisesti kansanopistojen edunvalvontatyöhön. Kaivola on viime vuosina ollut aktiivisesti mukana kehittämässä ja toteuttamassa yhdistyksen johtamiseen ja strategiseen työskentelyyn liittyvää koulutustoimintaa.”

Esittää: Turun kristillisen opiston säätiö ja Pohjois-Savon Kansanopistoseura ry


Pauli Karihtala


Pohjantähti-opisto, rehtori

Koulutukseltaan hän on kasvatustieteen maisteri. Karihtala oli Suomen Kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuosina 2016-2017.

“Pauli Karihtala omaa vahvan vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen tuntemuksen. Kansanopistokokemusta hänellä on yli 18 vuotta, joista rehtorin tehtävissä 12 vuotta. Lisäksi hän on ollut muissa ammatillisissa nuorten ja aikuisten opetustehtävissä noin 10 vuotta.”

Esittää: Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ryJaana Laitila

Alkio-opisto, rehtori

Koulutukseltaan Jaana Laitila on kasvatustieteiden tohtori. Jaana Laitila on ollut Suomen Kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 alkaen. Toimikautensa ajan Laitila on kuulunut yhdistyksen hallituksen työvaliokuntaan.

“Rehtori Jaana Laitilalla on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus erilaisista luottamustehtävistä ja hallitustyöskentelystä. Hän on suorittanut myös HHJ (Hallituksen hyväksytty jäsen)-tutkinnon. Laitilalla on laajat valtakunnalliset yhteistyöverkostot ja opistoa hän on johtanut menestyksekkäästi yli seitsemän vuoden ajan.”

Esittää: Alkio-opiston kannatusyhdistys ryJukka Tammisuo

Suomen Nuoriso-opisto, rehtori

Koulutukseltaan Jukka Tammisuo on psykologian ja liikuntatieteiden maisteri.

“Jukka Tammisuo on toiminut koulutusalalla vuodesta 1988. Hänellä on koulutuksen järjestämiskokemusta eri koulutusasteilla: yliopiston, ammattikorkeakoulun, toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opettaja- ja hallintotehtävissä. Vapaan sivistystyön eri tehtävistä hänellä on 23 vuoden kokemus.”

Esittää: Suomen Nuoriso-opiston Kannatusyhdistys
21.9. 16:00