Tiedotteet | 12.10.2023

Kansanopistokokouksessa 2023 puhuttiin elinikäisen oppimisen puolesta: Euroopan osaamisen teemavuotta vietetään Suomessa koulutusleikkausten varjossa

Kansanopistokokouksen osallistujia salissa.

Kansanopistokokous 2023 kokosi 11.–12.10. Jyväskylän kristilliselle opistolle kansanopistojen johdon, henkilöstön ja ylläpitäjäorganisaatioiden edustajat keskustelemaan aikuisten osaamisesta Suomessa ja Euroopassa sekä jäsentämään kansanopistojen tulevaisuuskuvia ja tulevaisuuden tehtäviä.
Rohkeasti kohti tulevaa -teemalla kulkevaa tilaisuutta varjostivat Suomen hallituksen esittämät koulutusleikkaukset, jotka hankaloittavat juuri työikäisten opiskelumahdollisuuksia.

Euroopassa vietetään parhaillaan osaamisen teemavuotta, jolla vauhditetaan EU:n sosiaalisten tavoitteiden saavuttamista. Sitä, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 60 prosenttia aikuisista osallistuu koulutukseen vuosittain, työllisyysaste on vähintään 78 prosenttia ja köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien määrä on vähentynyt. Suomi on sitoutunut tavoitteisiin ja asettanut työllisyystavoitteensa korkeammalle: 80 prosenttiin.

EU:n elinikäisen oppimisen politiikka oli esillä myös Kansanopistokokouksessa. Itsekin kansanopistossa opiskellut europarlamentaarikko Henna Virkkunen kertoi puheenvuorossaan aikuiskoulutuksesta eurooppalaisten osaamisen, sivistyksen ja hyvinvoinnin uudistajana. EU:n tavoitteiden mukaan oppimisen tulisi olla luonteva osa työikäisten elämää ja osaamisen kehittämisen jatkua koko työuran ajan.

Suomessa aikuisten opiskelumahdollisuudet ovat kuitenkin kapenemassa koulutusleikkausten takia. Tällä viikolla julkaistussa hallituksen esityksessä valtion budjetiksi vapaalta sivistystyöltä leikataan 20,5 miljoonaa euroa. Tämä on ristiriidassa kaikkia EU:n jäsenmaita sitovien osaamisen kehittämiseen ja työllisyystason nostamiseen liittyvien tavoitteiden kanssa.

– Leikkausten sijaan vapaan sivistystyön tehtäviä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tulisi kehittää. Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat varmistaa väestölle joustavan mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, ja niiden koko potentiaali tulisi ottaa käyttöön, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

Aikuisten perustaitokoulutus ennaltaehkäisee syrjäytymistä

Suomea ja koko Eurooppaa vaivaa osaajapula ja kohtaanto-ongelma: työttömien työnhakijoiden taidot eivät ole riittävät avoimena olevien työtehtävien vaatimuksiin. Vuonna 2024 julkaistaan kansainvälisen aikuisten perustaitoja mittaavan PIAAC-tutkimuksen (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) tulokset. Kansanopistokokouksessa asiaa avasi Jyväskylän yliopiston tutkimusprofessori ja aikuisten Pisanakin tunnettua tutkimusta johtava Juhani Rautopuro.

PIAAC-tutkimuksessa selvitetään aikuisten arjessa tarvitsemia taitoja: lukutaitoa, numerotaitoa sekä ongelmanratkaisutaitoa. Nämä perustaidot ovat vahvasti kytköksissä työllistymiseen.

– Vahvistamalla perustaitoja täydennyskoulutuksin voidaan tukea työttömien ja työttömyysuhan alaisten osaamista ja työllistymisedellytyksiä, edistää työurien pidentymistä ja hyvinvointia työelämässä sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä, sanoo Jyväskylän kristillisen opiston rehtori Harri Erkamaa.

Lisätiedot:

– Kansanopistokokouksen 2023 yhteydessä julkaistiin kansanopistojen tulevaisuuskuvat vuonna 2035. Voit tutustua niihin tästä.

Lisätiedot ja haastattelut

Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
Suomen Kansanopistoyhdistys
tytti.pantsar@kansanopistot.fi
puh. 044 531 8000

Harri Erkamaa
Rehtori
Jyväskylän kristillinen opisto
harri.erkamaa@jko.fi
puh. 044 752 2764