Tiedotteet | 04.04.2024

Rehtoripäivät kokoaa kansanopistojohdon koulutuspoliittisten teemojen äärelle JHL-opistoon

Aikuisopiskelijoita luennolla.

Kansanopistojen rehtoripäivillä 4.–5.4. JHL-opistolla pohditaan koulutuspolitiikan ajankohtaisia teemoja, kuten ammatillisen koulutuksen uudistusta ja sivistystyön tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Suomen koulutussektori ja sen mukana kansanopistot ovat muutosten ja haasteiden keskellä. Ammatillista koulutusta uudistetaan perusteellisesti samalla kun aikuiskoulutustuki lakkautetaan ja vapaaseen sivistystyöhön on kohdistettu 20,5 miljoonan euron leikkaukset. Tämä tapahtuu aikana, jolloin oppimistulokset ja koulutustaso laskevat Suomessa.

Suomen hallitus kokoontuu 15.–16.4. kehysriiheen, jossa tehdään tärkeitä päätöksiä koulutuksen resursseista ja rahoituksesta. Suomen Kansanopistoyhdistys katsoo, että koulutuksesta ei voida enää leikata vaarantamatta vakavasti koulutuksen saavutettavuutta ja tasa-arvoa. Hallituskaudella keskeisiksi tavoitteiksi on nostettu koulutustason ja koko väestön osaamistason nostaminen ja oppijoiden hyvinvoinnin parantaminen. Korkeakoulutettujen nuorten aikuisten määrää pyritään nostamaan. Kansanopistoyhdistys pitää näitä tavoitteita kannatettavina. Kansanopistot voivat omalta osaltaan vastata suomalaisen yhteiskunnan osaamis- ja koulutustason nostamista koskeviin vaatimuksiin.

– Suomalaisten osaamistasoa on nostettava ja opiskelutaitoja vahvistettava. Tämä voidaan tehdä pitämällä huolta sivistystyön toimintaedellytyksistä. Samalla on tärkeää, että kansanopistot lisäävät muutosvalmiuttaan. Rehtoripäivien puheenaiheet on valittu näiden näkökulmien ja lähtökohtien pohjalta, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

Kansanopistojen ammatillinen koulutus opiskelijoiden suosiossa

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Petri Lempinen luo Kansanopistojen rehtoripäivillä katsauksen toisen asteen koulutuksen uusiin ratkaisuihin. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää ja toiminnanohjausta uudistetaan. Tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä, jotta koulutus vastaa paremmin työelämän tarpeisiin.  

Suomessa on 31 ammatillista koulutusta järjestävää kansanopistoa, joiden suosituin koulutusala on kasvatus- ja ohjausala. Opinnoista valmistuu työntekijöitä varhaiskasvatukseen, lastensuojeluun, nuorisotyöhön sekä vanhustenhoitoon.

– Näillä aloilla on huutava pula osaajista. Kansanopistot ovat saaneet hyviä tuloksia ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta ja ovat valmiita vastaamaan alan resurssitarpeeseen, sanoo Pantsar.

Kansanopistojen yhteisöllinen ja kompakti oppimisympäristö soveltuu erityisen hyvin juuri sosiaalisia valmiuksia edellyttävien alojen opiskeluun. Vuotuisissa Amis-opiskelijapalautekyselyissä kansanopistojen järjestämä ammatillinen koulutus on saanut opiskelijoilta jo kolmena perättäisenä vuotena kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä korkeammat arvosanat jokaisessa kysymyskokonaisuudessa.

JHL-opisto tukee ammatillista kehittymistä

Rehtoripäivien isäntänä toimiva JHL-opisto on ensisijaisesti Julkisten ja Hyvinvointialojen Liiton JHL ry:n jäsenille täydennyskoulutusta tarjoava kansanopisto. JHL on kasvatus- ja ohjausalalla sekä muilla julkisilla aloilla toimivien etujärjestö, joka huolehtii jäsentensä ammatillisen osaamisen kehittymisestä, työehdoista ja työhyvinvoinnista.  

– Toivotamme rehtorit ja muun kansanopistohenkilöstön ympäri Suomea tervetulleiksi JHL-opistoon Helsinkiin. Haluamme tarjota vieraillemme ikimuistoisia hetkiä ja rikastuttavia kokemuksia kanssamme, sanoo JHL-opiston rehtori Ari-Pekka Lundén.  

Lisätiedot ja haastattelut

Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
puh. 044 531 8000
tytti.pantsar@kansanopistot.fi

Ari-Pekka Lundén
JHL-opisto
puh.050 518 4180
ari-pekka.lunden@jhl.fi

Erja Veivo
Suunnittelija
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
puh. 040 145 8464
erja.veivo@kansanopistot.fi