Tiedotteet | 03.06.2024

Kansanopistopäivät 2024: Sivistyksen siivin kohti tasavertaista ja osallistavaa yhteiskuntaa

Rovala-Opisto

Kansanopistopäivät kokoavat kansanopistokentän vuosittaiseen yhteiseen tapahtumaan, jota vietetään tänä vuonna Rovaniemellä 6.–7.6. teemalla: Sivistyksen siivin. Tilaisuus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön lanseeraaman sivistyksen teemavuoden 2024 tapahtumia ja korostaa sivistystyön yhteiskunnallista merkitystä koulutuksen saavutettavuuden ja demokratian edistäjänä. Päiviä vietetään Rovala-Opistossa, joka juhlistaa samalla kunniakasta 70-vuotista taivaltaan sivistyksen ja koulutuksen edistäjänä.

Vapaa sivistystyö on keskeisessä roolissa koulutuksellisen yhdenvertaisuuden ja demokratian edistämisessä tarjoten mahdollisuuden elämänlaajuiseen oppimiseen elämän eri vaiheissa.

– Koulutuksen saavutettavuus ja mahdollisuus henkilökohtaiseen kehittymiseen muodostavat perustan tasapuoliselle ja osallistavalle yhteiskunnalle, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

Sivistystyön kautta saavutettu osaaminen ja hyvinvointi heijastuvat laajasti yhteiskuntaan ja ovat korvaamattoman tärkeitä sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta. Kansanopistot ovat tässä avainasemassa. Ne tarjoavat monipuolisesti oppimismahdollisuuksia kaikille ja tukevat sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja osallisuutta. Tämä lisää onnellisuutta ja elämän merkityksellisyyttä.

Kesän päivien järjestäjä Rovala-Opisto juhlii tänä vuonna 70-vuotisjuhlavuottaan. Rovala-Opisto on setlementtiopisto, joka on ollut vuosikymmenien ajan merkittävä toimija vapaan sivistystyön kentällä, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa ja kotoutumiseen liittyvissä koulutuksissa.

– Rovala-Opisto on kansanopistona ja sivistyksen edistäjänä toteuttanut Suomen Lapissa setlementtiliikkeen perusajatusta, olla siltana ihmiseltä ihmiselle, ihmisten keskellä. Myös monikulttuurisuudella on ollut suuri rooli opistotyössä, sanoo Rovalan Setlementin toiminnanjohtaja Eero Pentti.

Rovalan Setlementin opistot Rovala-Opisto ja Rovaniemen kansalaisopisto ovat aktiivinen osa pohjoisen opetustoimintaa. Ne toimivat sekä paikallisesti että valtakunnallisesti erilaisissa koulutus- ja yhteistyöverkostoissa ja pitävät yllä vapaan sivistystyön arvokasta asemaa.

– Vahvuuksiamme ovat muun muassa lämminhenkisyys, yhteisöllisyys, luotettavuus ja moninaisuus. Sivistys on meille sekä arvo että arjen käytäntöä ihmisten kohtaamisessa. Ihmisläheinen kohtaaminen on tärkeä osa myös setlementtityön arvopohjaa, kuvailee Rovala-Opiston rehtori Paula Frantti-Niemelä.

Kansanopistopäivien ohjelma: Sivistyksen siivin – Kansanopistopäivät Rovala-Opistolla 6.-7.6.2024 | www.kansanopistot.fi

Lisätiedot ja haastattelut:

Paula Frantti-Niemelä
Rehtori
Rovala-Opisto
p. 040 700 0535
paula.frantti-niemela@rovala.fi

Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry.
p. 044 531 8000
tytti.pantsar@kansanopistot.fi