Tiedotteet | 29.02.2024

Kansanopistot kulkevat kohti kestävää tulevaisuutta ekososiaalisen sivistyksen siivittäminä

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistoissa -käsikirjan kansikuva

Kansanopistot muuttavat maailmaa sivistyksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kautta. Nyt ne haluavat toimia edelläkävijöinä kestävyysmuutoksessa ja asettaa ekososiaalisen sivistyksen keskiöön kaikessa toiminnassaan. Ekososiaalinen sivistys korostaa ekologisten arvojen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden merkitystä, ja tulevaisuudessa se näkyy entistä vahvemmin kansanopistojen opintosisällöissä ja päivittäisessä toiminnassa.

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeen avulla on saatu jo työkaluja kestävyysmurroksen edistämiseen. Hankkeen päätavoitteena on pienentää kansanopistojen hiilijalanjälkeä ja kasvattaa niiden kädenjälkeä. Tämä vie meitä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja edistää samalla opistojen toimintakulttuurin kokonaisvaltaista muutosta.

– Hankkeessa mukana olevat opistot ovat laskeneet oman hiilijalanjälkensä ja tunnistaneet keskeisimmät päästölähteet. Tämä on mahdollistanut päästövähennystavoitteiden asettamisen ja toteuttamiskelpoisten toimenpiteiden selvittämisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi, sanoo hankkeen projektipäällikkö Nina Maarit Partanen Suomen ympäristöopisto Syklistä.  

Kädenjälki tarkoittaa myönteisiä sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia, jotka saadaan aikaan oman suoran toiminnan ulkopuolella. Niitä ovat esimerkiksi kansanopisto-opiskelijoiden hiilipäästöjen väheneminen ja Agenda 2030 -tavoitteiden yhdistäminen opiston tarjoamiin kasvatus- ja ohjausalan tutkinnonosiin. Hankkeessa huomattiin, että kansanopistot tuottavat jo nyt paljon ekologista kädenjälkeä. Kestävä kehitys näkyy opetuksessa, pedagogiikassa ja kasvatussisällöissä. Lisäksi kestävän kehityksen edistäminen on kansanopistojen lakisääteinen tehtävä.

– Laki vapaasta sivistystyöstä antaa kansanopistoille selkeän tehtävän vahvistaa koulutuksillaan oppijoiden ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä elämäntapoja. Kansanopiston yhteisöllisessä oppimisympäristössä tähdätään uudistavaan oppimiseen, jonka avulla ihmiset voivat tarkastella elämän merkityksiä ja muuttaa toimintaansa, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.  

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hanke oli käynnissä 13.11.2020–31.12.2023, ja sitä rahoitti Opetushallitus. Hanketta koordinoi Suomen ympäristöopisto SYKLI, ja sen yhteistyökumppanina toimi Suomen Kansanopistoyhdistys. Hankkeessa syntyi käytännön ratkaisuja opetukseen sekä yhteinen kansanopistojen vihreän siirtymän suunnitelma sekä sitä tukevat johtamisen ja seurannan työkalut, jotka on koottu tuoreeseen Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistoissa –käsikirjaan. Se sisältää kattavan listauksen päästötietokantoja ja hiilijalanjälkilaskureita, vinkkejä laskentaa aloittaville opistolle, mallin päästövähennyspoluista sekä keinoja ja mittareita kädenjäljen kasvattamiseen.

Vihreän siirtymän tiekartta:

Tiekartta vihreään siirtymään kansanopistoissaLisätiedot ja haastattelut:

Nina Maarit Partanen
Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistoissa -hankkeen projektipäällikkö
Suomen ympäristöopisto SYKLI 
ninamaarit.partanen@sykli.fi
puh. 044 493 4850

Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
tytti.pantsar@kansanopistot.fi
puh. 044 531 8000