Uutiset | 15.02.2024

Hyväksi opettajaksi valittu Regina Németh on opiskelijoille sataprosenttisesti läsnä

Kalajoen Kristillisen Opiston S2 eli suomi toisena kielenä -opettaja Regina Németh on saanut OAJ Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2023 Hyvä opettaja -tunnustuspalkinnon tiettävästi ensimmäisenä kansanopisto-opettajana. Németh on kehittänyt opistolle toimivan maahanmuuttajakoulutusten kokonaisuuden, sitoutunut opetustyöhön kokonaisvaltaisesti ja aidosti välittää opiskelijoista.
 
Maahanmuuttajien opettaminen kansanopistossa on enemmän kuin oppituntien vetämistä. On taivuttava moneksi: sosiaaliohjaajaksi, terveydenhoitajaksi, tukipylvääksi uppo-oudossa maassa. Välillä opettajakin etsii peittoa ja tyynyä yllättäen asuntolaan tupsahtaneelle opiskelijalle. Ja usein juuri opettaja on ensimmäinen paikallinen kontakti paikkakunnalle tulleelle pakolaiselle tai maahanmuuttajalle.

– Kansanopistossa opiskelijat kohdataan ja opettajat ovat tavoitettavissa oppituntien ulkopuolellakin. Joskus opettaja on maahanmuuttajaopiskelijalle ainoa ihminen, joka kuuntelee ja välittää, Németh sanoo.

Kansanopistot ovat sisäoppilaitoksia, joissa opiskelijat usein asuvat ja viettävät vapaa-aikaakin yhdessä. Maahanmuuttajakoulutuksessa yhteisöllisyys on ylivoimainen vahvuus.

– Yhdessäolo edistää kielen ja kulttuurin oppimista, kun suomen kieli ympäröi ihmistä ja yhteiskunnan tavat ja pelisäännöt tulevat tutuiksi asuntola-asumisen arkitilanteissa.

Vuorovaikutus on nosteessa pedagogiikassa. Opiskelijoiden pitää päästä ääneen. Némethin oppitunneilla on myönteinen ilmapiiri, jossa sodan jaloista tai muuten vaikeista oloista paenneiden on turvallista puhua ja samalla päästä kiinni suomalaiseen koulumaailmaan ja yhteiskuntaan.  

– Koen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen yhtä lailla tärkeäksi kuin kielen opettamisen. Elämä uudessa kotimaassa ei ole helppoa kenellekään, itsekin unkarilaistaustainen Németh tietää.

Luokkaan kuin teatterin lavalle


Németh opettaa maahanmuuttajille suomen kieltä ja kulttuuria sekä työelämä- ja yhteiskuntataitoja. Kalajoen Kristillisellä Opistolla hän antaa aikuisten perusopetusta kolmelle ryhmälle ja opettaa kotoutujia vapaan sivistystyön koulutuksessa eli KotoSuomessa-linjalla. Näiden lisäksi opisto järjestää TUVA-koulutusta, jonka KotouTuva-ryhmässä vahvistetaan oppilaiden kielitaitoa S2-tunneilla.

Némethin opetuskieli on suomi, mutta hän käyttää suomen kielen opetuksessa paljon kuvia, mikä tukee erilaisia oppijoita.

– Kun samassa ryhmässä on eritasoisia opiskelijoita, opettajan pitää henkilökohtaistaa opetus. Eriyttää ja samalla toimia ryhmädynamiikan mukaan. Maahanmuuttajaryhmissä keskipisteessä ovat toisto ja opiskelumotivaation löytyminen.

Luokkaan Németh astuu kuin näyttelijä teatterin lavalle. Hän on tilanteessa läsnä sataprosenttisesti, fokusoituu tehtäväänsä ja ympärillä oleviin ihmisiin ja unohtaa kaiken muun.

Supervoimana suuri sydän

”Regina Némethin supervoima on suuri sydän ja opiskelijoista välittäminen”, lukee Hyvä opettaja -kilpailuun lähetetyissä perusteluissa hänen palkitsemisekseen. Totta joka sana! Németh on empaattinen, sosiaalinen ja toiset huomioon ottava ihminen. Juuri sellainen kuin ihanteellinen opettaja on. Lisäksi hän tykkään kovasti opettamisesta ja siitä, että voi kehittyä työssään.

– Minulla ei ole kahta samanlaista tuntia, sillä ne muovautuvat opiskelijoiden näköisiksi. Olen yliopistovuosista lähtien ollut innostunut pedagogiikasta.

Opetustyön suurimpia palkintoja on nähdä oppilaiden edistyvän ja siirtyvän työelämään tai jatko-opintoihin. Kalajoen Kristilliseltä Opistolta maahanmuuttajaopiskelijat jatkavat ammattikouluun, ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Toiset työllistyvät heti kansanopistovuoden jälkeen, ja osa jää opiskelemaan opistolle.  

– Opiston jälkeiseen sijoittumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten kielitaito, lähtömaan ammatti ja perhetilanne, mutta kaikki kuitenkin haluavat työelämään.

Regina Németh

  • S2- ja elämänkatsomustiedon opettaja, Kalajoen Kristillinen Opisto 2018->
  • On toiminut opettajana Haapaveden opistossa, Raudaskylän Kristillisessä Opistossa ja Kalajoen kaupungin kouluissa sekä kansalaisopistossa.  
  • Kasvatustieteen tohtori, ELTE, Eötvös Loránd University, Budapest, 2013
  • Vapaa-aikanaan on perheen kanssa, matkustaa ja laulaa. Opetustyön lisäksi järjestää kansainvälisiä tapahtumia, mm. Kansainväliset ravintolapäivät -tapahtuma yhdessä Kallajoen kristillisen opiston ja Kalajoen kaupungin kanssa.