Tiedotteet | 25.09.2023

Suomen Kansanopistoyhdistys osallistuu kestävän kehityksen liputuspäivään

SDG liputuspäivä - kestävän kehityksen lippu

Suomen Kansanopistoyhdistys liittyy tuhansien toimijoiden kanssa maailmanlaajuiseen liputuskampanjaan näyttääkseen sitoutumisensa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Syyskuun 25. päivänä tulee kuluneeksi kahdeksan vuotta siitä, kun YK:n 193 jäsenvaltiota sopivat kestävän kehityksen tavoitteista ja Agenda 2030 -toimintaohjelmasta. Nämä 17 tavoitetta ohjaavat koko maailman kestävän kehityksen työtä vuosina 2016–2030.

Suomen Kansanopistoyhdistys on nostanut kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) lipun esille näyttääkseen sitoutumisensa kestävän kehityksen edistämiseen, lisätäkseen tietoisuutta YK:n toimintaohjelmasta ja kirittääkseen muutosta yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Suomen Kansanopistoyhdistys on Suomessa toimivien kansanopistojen keskusjärjestö. Kansanopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, joiden yhdeksi lakisääteiseksi koulutuksen tavoitteeksi on kirjattu kestävän kehityksen edistäminen (Laki vapaasta sivistystyöstä 1998/632 1§). Kestävä kehitys on kansanopistoille tärkeä arvo ja Kansanopistoyhdistyksen yksi toiminnan painoalue. 

– Haluamme olla mukana yhteiskunnan kestävyysmuutoksessa. Päämääränämme on, että kaikki Suomen kansanopistot sitoutuvat kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kansanopistojen koulutukset vahvistavat myös oppijoiden ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä elämäntapoja. Näin Agenda 2030:n tavoitteet siirtyvät osaksi ihmisten arjen toimintaa, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelma on jo puolessa välissä, ja valitettavasti nykyisellä tahdilla tavoitteet jäävät saavuttamatta globaalisti.

Suomi on yksi parhaiten suoriutuvista valtioista tavoitteiden saavuttamisessa erityisesti, kun tarkastellaan sosiaalisen kestävyyden tavoitteita. Kuitenkin ympäristöön ja ilmastoon liittyvissä tavoitteissa on vielä paljon petrattavaa.

SDG-liputuspäivä sai alkunsa vuonna 2019 Alankomaissa, ja viime vuosina tuhannet toimijat ovat liittyneet mukaan edistämään kestävää kehitystä ja parempaa tulevaisuutta.