X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Artikkelit
Uusi julkaisu: Kansanopistojen opinnollisen kuntoutuksen käsikirja
Kansanopistojen opinnollisen kuntoutuksen käsikirja on tarkoitettu yksilöllisen oppimisen tukemiseen. Kansanopistojen omaleimainen internaattipedagogiikka tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön, jossa opiskelijan erilaiset oppimisen tarpeet huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Opinnollinen kuntoutus voi olla monelle nuorelle uusi mahdollisuus oppimisen iloon.


Opinnollisen kuntoutuksen käsikirja on tarkoitettu kansanopistojen opettajille ja koulutuksesta vastaavalle henkilöstölle. Se tarjoaa tietoa erilaisista oppimisen haasteista ja niiden luokittelusta sekä konkreettisia menetelmiä opiskelijan tukemiseen. Opinnollinen kuntoutus on lisäksi palvelua, jota kansanopistot voivat kehittää ja tarjota erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Palvelun laadun varmistamiseksi olemme laatineet erityiset kriteerit ja suositukset opinnollisesta kuntoutuksesta kansanopistoille.

Tämä käsikirja on suunnattu kaikille kansanopistoille. Sitä voidaan hyödyntää niin erityisopistoissa, erityislinjojen järjestämisen tukena kuin kaikkien kansanopistojen opintolinjojen opetuksen tuen suunnittelussa. Opinnollisen kuntoutuksen työryhmä on laatinut suosituksia kansanopistojen opinnollisen kuntoutuksen laadukkaalle järjestämiselle. Suositukset täydentävät kansanopistojen laadunhallintasuositusta ja toimivat tukena, kun opistot arvioivat oman opistonsa toimintaa ja tunnistavat kehittämiskohteita. Käsikirja tarjoaa työkaluja ja menetelmiä kansanopistoille erilaisten oppijoiden kohtaamiseen ja oppimisen tukemiseen.

Käsikirja (pdf)
1.11 09:10