X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Ajankohtaista
Opinnollinen kuntoutus kansanopistojen kehittäjänä
Hanna Koivunen tutki pro gradu -tutkielmassaan opinnollista kuntoutusta osana kansaopistojen toimintaa. Opinnollisessa kuntoutuksessa pyritään vastaamaan opiskelijan tuen tarpeisiin. Tärkeitä tuen kohteita ovat opiskelu- ja elämänhallinnantaidot sekä minäkäsityksen vahvistuminen.
Tutkimuksessaan Koivunen kuvaa ja analysoi opinnollisen kuntoutuksen alkutilaa ja toiminnan kehitystä. Opinnollisella kuntoutuksen mallin kehittämisellä oli monenlaisia tavoitteita.

Kansanopistoille opinnollisen kuntoutuksen kehittäminen oli osa kansanopistojen roolin ja tehtävän etsimistä muuttuneessa yhteiskunnassa vuosituhannen vaihteessa. Lainsäädäntötyön valmistelun yhteydessä (1995) tapahtunut kansanopistojen sivuuttaminen oli lisäksi herättänyt kansanopistokentän. Kansanopistot hakivat oikeutusta olemassaololleen sekä uusia tehtäviä ja varmempaa rahoitusta. Opinnollisen kuntoutus tarjosi suuntaa erityistä tukea tarvitsevien aikuisten koulutuksen kehittämiseen ja oli osa laadun parantamiseen tähtäävää työtä. Opinnollisen kuntoutuksen kehitystyöhön lähti alun perin 14 kansanopistoa.

Lisätietoa pro gradu-tutkielmasta:
Sivistystyön vapaus ja vastuu -ohjelma (SVV): Vapaan sivistystyön tutkimusta yleistajuisesti Julkaistu 29.11.2018 osoitteessa:

Opinnollinen kuntoutus kansanopistoissa