Tiedotteet | 21.02.2022

Opistovuosi-koulutus tarjoaa oppivelvolliselle hengähdystauon ja harkinta-aikaa alanvalintaan

Kansanopistojen oppivelvollisille suunniteltu Opistovuosi-koulutus tarjoaa peruskoulunsa päättävälle aikalisän ennen elämän ensimmäistä merkittävää tienhaaraa: opiskelu- ja uravalintaa. Uusi koulutus on kansanopistojen vastaus vuonna 2021 laajennettuun oppivelvollisuuteen. Kansanopiston Opistovuosi lisää nuoren opiskeluvalmiuksia ja elämänhallintataitoja. Samalla se antaa oppivelvolliselle tilaisuuden tutustua itseä kiinnostaviin opintoihin ja pohtia omaa elämänsuuntaa. Tästä voit katsoa videon Opistovuosi-koulutuksesta.

Viime vuonna uudistunut oppivelvollisuuslaki nosti oppivelvollisuusiän 18 vuoteen. Peruskoulun yhdeksännen luokan päättävien on siten hakeuduttava jatko-opintoihin. Tänä vuonna kaikkia yhdeksäsluokkalaisia velvoittava yhteishaku järjestetään 22.2.–22.3. välisenä aikana. Opiskelu- ja uravalinnan tekeminen on nuorelle elämän ensimmäinen iso päätös, ja se tulee osalle eteen liian varhain.

– Peruskoulun päättävät oppilaat ovat yleensä 15–16-vuotiaita murrosikäisiä, joille oma identiteettikin voi olla vielä epäselvä. Tässä tilanteessa nuori voi tarvita aikaa miettiäkseen, mitä haluaisi opiskella. Jatko-opintojen huolellinen punnitseminen on tärkeää väärän ammatinvalinnan ja opintojen keskeyttämisen välttämiseksi. Lukuvuoden mittaisessa Opistovuosi-koulutuksessa nuori voi rauhassa pohtia tulevaisuuden suunnitelmiaan, sanoo Pohjois-Savon opiston erityisopettaja ja Opistovuosi-koulutuksen vastuukouluttaja Anna Leskinen.

Opistovuosi-koulutus käynnistyi 30 kansanopistossa syksyllä 2021, ja sen aloitti 617 oppilasta. Koulutus perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin, ja sen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja elämän suunnittelua sekä valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen eli lukioon tai ammattikouluun. Koulutuksesta noin puolet koostuu kaikille yhteisistä opinnoista, joihin lukeutuvat esimerkiksi arjen taidot ja aktiivinen kansalaisuus. Toisen puolen muodostavat valinnaiset suuntautumisopinnot, joita voivat olla esimerkiksi taideaineet, luonnontieteet, eläintenhoito, peliala tai yrittäjyys.

– Mahdollisuus opiskella ja tehdä itseä kiinnostavia asioita kasvattaa nuoren opiskelumotivaatiota. Samalla hän pääsee kokeilemaan valitsemansa alan sopivuutta itselleen, sanoo HEO kansanopiston Opistovuosi oppivelvollisille -opettaja Jaakko Saarinen

Opistovuodesta apua koulu-uupumukseen

Yhä useampi nuori on koulu-uupunut ja kokee koulunkäynnin haastavaksi. Kansanopistojen Opistovuosi-koulutuksen yhteisöllinen sekä omia vahvuuksia korostava ilmapiiri sopii etenkin tälle oppilasryhmälle. Kansanopistoissa oppilaille tarjotaan yksilöllistä ohjausta ja jokaisen nuoren kanssa tehdään opintosuunnitelma.

– On nuoria, joille peruskoulu on ollut iso puristus ja joille kesäloma ei riitä toipumiseen yhdeksänvuotisesta perusopetuksesta. Opistovuoden aikana oppilas voi koota itseään, huokaista ja miettiä, kuka hän on ja mitkä ovat hänen vahvuutensa. Meillä Kuopiossa Opistovuotta kutsutaankin nimellä ”Mun vuosi elämyksiä”, Pohjois-Savon opiston Leskinen sanoo.

Samoja kokemuksia on HEOn Saarisella:

– Opistovuosi-koulutuksen aikana moni peruskouluun väsynyt nuori jaksaa taas opiskella itselleen mieluista alaa. Suuntautumisopinnoista kouluvaikeuksia kokenutkin voi saada uutta kipinää opiskeluun ja päästä pitkälle. Meidänkin kaikki Opistovuosi-oppilaamme ovat hakemassa syksyllä jatkokoulutukseen. 

Lisätietoja:

Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistossa -video.
Opistovuosi-esite.
Kansanopistojen Opistovuosi-koulutus
Opistovuosi-koulutusta tarjoavat kansanopistot.


Anna Leskinen
erityisopettaja ja Opistovuosi-koulutuksen vastuukouluttaja
Pohjois-Savon opisto
p. 040 146 0219, anna.leskinen@psko.fi

Jaakko Saarinen
Opistovuosi oppivelvollisille -opettaja
HEO kansanopisto
p. 050 513 4717, jaakko.saarinen@heo.fi

Anni Henricson
koordinaattori
Suomen Kansanopistoyhdistys
p. 040 136 7323, anni.henricson@kansanopistot.fi